CompositionEvent#

Wstęp#

Interfejs CompositionEvent stanowi rozszerzenie dla interfejsu UIEvent. Wprowadza dodatkowe polecenia, których zadaniem jest udostępnienie kontekstowych informacji dla zdarzeń, które potocznie nazywa się zdarzeniami kompozycji #. W specyfikacji D3E interfejs ten umieszczany jest w module zdarzeń kompozycji.

Interfejs CompositionEvent dziedziczy z interfejsu UIEvent, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Zdarzenie wejścia można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości CompositionEvent#

NazwaOpis
CompositionEvent.dataZwraca łańcuch znakowy reprezentujący wygenerowane przez metodę wejściową znaki dla danego zdarzenia.

Metody CompositionEvent#

NazwaOpis
CompositionEvent.initCompositionEvent()Inicjuje dane zdarzenie.

Inne CompositionEvent#

NazwaOpis
new CompositionEvent()Konstruktor tworzący nowe zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(DOMString typeArg, optional CompositionEventInit compositionEventInitDict)]
interface CompositionEvent : UIEvent {
	readonly attribute DOMString data;

	void initCompositionEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable,
				  Window? view, DOMString data, DOMString locale);
};

dictionary CompositionEventInit : UIEventInit {
	DOMString data = "";
	DOMString locale = "";
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

CompositionEvent (H1) Wstęp (H2) Właściwości CompositionEvent (H3) Metody CompositionEvent (H3) Inne CompositionEvent (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)