Element#

Element.getAttributeNode()#

Metoda getAttributeNode() zwraca pierwszy atrybut o określonej nazwie kwalifikowanej w danym elemencie. W przypadku braku pasującego atrybutu zwrócona zostanie wartość null.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var attr = element.getAttributeNode(qualifiedName);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody getAttributeNode(qualifiedName) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Zwróć wynik pobrania atrybutu poprzez nazwę z przekazaniem qualifiedName i obiektu kontekstu.

Alternatywnie można skorzystać z identycznie działającej metody NamedNodeMap.getNamedItem().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		function getAttrNode(name){

			var p = document.getElementsByTagName("p")[0]; // referencja do akapitu

			p.setAttributeNS("www.test1.com", "ID", "Test1");
			p.setAttributeNS("www.test2.com", "Class", "Test2");
			p.setAttribute("id", "Identyfikator");
			p.className = "Klasa1 Klasa2 Klasa3";

			p.setAttributeNS("www.test3.com", "A:NEW", "Test3");
			p.setAttributeNS("www.test4.com", "a:new", "Test4");

			var allAttr = p.attributes;
			var attr = p.getAttributeNode(name); // atrybut o określonej nazwie
			var attr2 = allAttr.getNamedItem(name); // atrybut o określonej nazwie
			var compare = attr == attr2;

			var info = document.getElementById("info");

			info.innerHTML = "Metoda getAttributeNode('" + name + "'): ";

			if (attr){

				info.innerHTML += "<br><br>" + "Interfejs atrybutu: " + attr
						+ "<br>" + "Argument z metody: " + name
						+ "<br>" + "Właściwość namespaceURI: " + attr.namespaceURI
						+ "<br>" + "Właściwość prefix: " + attr.prefix
						+ "<br>" + "Właściwość localName: " + attr.localName
						+ "<br>" + "Właściwość name: " + attr.name
						+ "<br>" + "Właściwość value: " + attr.value;

			}

			else{

				info.innerHTML += "<br><br>Wartość: " + String(attr)
						+ "<br>" + "Argument z metody: " + name;

			}

			info.innerHTML += "<br><br>" + "Porównanie z metodą getNamedItem('" + name + "'): "
					+ "<br><br>" + "Interfejs mapy nazwanych atrybutów: " + allAttr // [object NamedNodeMap]
					+ "<br>" + "Właściwość length: " + allAttr.length
					+ "<br>" + "Wartość z getAttributeNode() == Wartość z getNamedItem(): " + compare;

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Akapit z atrybutami ustawianymi z poziomu skryptu:</p>
	<ul>
		<li>p.setAttributeNS("www.test1.com", "ID", "Test1");</li>
		<li>p.setAttributeNS("www.test2.com", "Class", "Test2");</li>
		<li>p.setAttribute("id", "Identyfikator");</li>
		<li>p.className = "Klasa1 Klasa2 Klasa3";</li>
		<li>p.setAttributeNS("www.test3.com", "A:NEW", "Test3");</li>
		<li>p.setAttributeNS("www.test4.com", "a:new", "Test4");</li>
	</ul>

	<p>Kliknij przycisk by pobrać atrybut o określonej nazwie z akapitu.</p>
	<input type="button" value="getAttributeNode('ID')" onclick="getAttrNode('ID')">
	<input type="button" value="getAttributeNode('id')" onclick="getAttrNode('id')">
	<input type="button" value="getAttributeNode('Class')" onclick="getAttrNode('Class')">
	<input type="button" value="getAttributeNode('class')" onclick="getAttrNode('class')">
	<input type="button" value="getAttributeNode('A:NEW')" onclick="getAttrNode('A:NEW')">
	<input type="button" value="getAttributeNode('a:new')" onclick="getAttrNode('a:new')">
	<input type="button" value="getAttributeNode('brak')" onclick="getAttrNode('brak')">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla pobranych atrybutów:</p>
	<p id="info"></p>
</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarka Firefox obsługuje metodę getAttributeNode() zgodnie z najnowszymi wymaganiami specyfikacji DOM4. Chrome niewłaściwie obsługuje algorytm pobrania atrybutu poprzez nazwę (krok pierwszy), ponieważ dla elementów z przestrzenią nazw HTML i z właścicielem będącym dokumentem HTML nie zamienia przekazanej nazwy kwalifikowanej do metody na małe litery. IE niepotrzebnie zamienia na małe znaki nazwę kwalifikowaną w liście atrybutów przy przeszukiwaniu i dopasowywaniu. Wszystkie rozbieżności prowadzą do zwracania przez te przeglądarki niewłaściwych wartości atrybutów (jak w powyższym przykładzie).

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
interface Element : Node {
	Attr? getAttributeNode(DOMString qualifiedName);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Element (H1) Element.getAttributeNode() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)