TextEncoder#

Wstęp#

Interfejs TextEncoder stanowi definicję Web IDL dla obiektów udostępniających koder z kodowania, co może być przydatne przy samodzielnym kodowaniu danych tekstowych. Obiekty typu TextEncoder są potocznie nazywane koderami tekstowymi # i skojarzone zostały z kilkoma podstawowymi zagadnieniami.

Interfejs TextEncoder nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Koder tekstowy można utworzyć za pomocą konstruktora:

Właściwości TextEncoder#

NazwaOpis
TextEncoder.encodingZwraca łańcuch znakowy "utf-8" reprezentujący nazwę z kodowania stosowanego w danym koderze tekstowym.

Metody TextEncoder#

NazwaOpis
TextEncoder.encode()Koduje przekazane dane tekstowe i zwraca obiekt Uint8Array, z którego można odczytać zakodowane bajty.

Inne TextEncoder#

NazwaOpis
new TextEncoder()Konstruktor tworzący nowy koder tekstowy.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor,
 Exposed=(Window,Worker)]
interface TextEncoder # {
	readonly attribute DOMString encoding;
	[NewObject] Uint8Array encode(optional USVString input = "");
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

TextEncoder (H1) Wstęp (H2) Właściwości TextEncoder (H3) Metody TextEncoder (H3) Inne TextEncoder (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)