ParentNode#

ParentNode.prepend()#

Metoda prepend() dodaje przekazane węzły i/lub łańcuch znakowe (automatycznie zamieniane na węzły tekstowe) przed pierwszym dzieckiem w danym węźle.

Opis działania#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
parentNode.prepend(nodes);

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Algorytm wywołania metody prepend(nodes) nie jest skomplikowany. Dla lepszego zrozumienia tematu prezentuję go w całości:

 1. Niech node będzie wynikiem skonwertowania nodes do węzła.
 2. Wykonaj przed wstawienie node do obiektu kontekstu przed pierwszym dzieckiem w obiekcie kontekstu.

Warto podkreślić, że węzeł docelowy, na którym wywołujemy metodę prepend(), nie musi mieć rodzica, i w takiej sytuacji nie wykonane zostaną żadne czynności (bez zgłoszenia jakiegokolwiek błędu).

Analizując dokładnie wszystkie powiązane z metodą prepend() algorytmy można zauważyć, że przekazane węzły nie mogą istnieć jednocześnie w kilku miejscach drzewa węzłów. Najpierw zostaną usunięte z drzewa węzłów, a następnie wstawione w nowe miejsce drzewa węzłów (z ewentualnym skorygowaniem ich właściciela). Jeśli zależy nam na wstawieniu kolejnych identycznych węzłów należy je najpierw sklonować i dopiero dołączyć do konkretnego drzewa węzłów. Trzeba pamiętać, że kopia nigdy nie będzie zsynchronizowana z oryginałem (są to dwa osobne obiekty), każda zmiana oryginału nie będzie miała żadnego wpływu na wykonaną kopię.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var ul1 = document.getElementById("ul1");
			var ul2 = document.getElementById("ul2");
			var prependNode = ul1.getElementsByTagName("li")[1]; // referencja do dodawanego węzła

			// Manipulujemy drzewem po upływie 3 s
			setTimeout(function(){

				ul2.prepend(prependNode);

			}, 3000);

		}

	</script>

</head>

<body>
	<p>Lista 1</p>
	<ul id="ul1">
		<li><a href="">Pierwszy odsyłacz</a></li>
		<li><a href="">Drugi odsyłacz</a></li>
	</ul>

	<p>Lista 2</p>
	<ul id="ul2">
		<li><a href="">Pierwszy odsyłacz</a></li>
	</ul>
</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarka Firefox zaimplementowała metodę prepend().

Metoda prepend() pojawia się dopiero w specyfikacji DOM4.

Składnia Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
[NoInterfaceObject]
interface ParentNode {
	[Unscopable] void prepend((Node or DOMString)... nodes);
}

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

ParentNode (H1) ParentNode.prepend() (H2) Opis działania (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)