Formatowanie treści#

Wyśrodkowanie#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<center>...</center>

Polecenie ustawia objęty nim element lub grupę elementów na środku strony (poziomo). Jego działanie jest analogiczne jak <div align="center">.

Obecnie element CENTER jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Elementy objęte znacznikiem <center> są oddzielone od pozostałych elementów strony znakami nowej linii, ale nie są dodawane linijki przerwy

Przykład wycofanego znacznika:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<center>
	<p>To jest akapit wyśrodkowany za pomocą przestarzałego tagu CENTER.</p>
	<img src="../../pliki/html/formatowanietresci/wysrodkowanie/wazka.gif" alt="Ważka" />
</center>

Efekt:

To jest akapit wyśrodkowany za pomocą przestarzałego tagu CENTER.

Ważka
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Wyśrodkowanie (H2)