Ramki#

Zagnieżdżanie ramek#

Pojęcie zagnieżdżenia ramki pojawia się w chwili, kiedy stosujemy kilka elementów frameset. Całość odbywa się według poniższego schematu:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<frameset cols="x1,x2,...,*">
	<frame name="nazwa_ramki_1" src="adres strony 1">
		
		<frameset rows="y1%,...,*">
			<frame name="nazwa_ramki_2" src="adres strony 2">
			<frame name="nazwa_ramki_3" src="adres strony 3">
			...
		</frameset>
		
	<frame name="nazwa_ramki_4" src="adres strony 4">
	...
	<noframe>Treść alternatywna</noframe>
</frameset>

Kolorem czerwonym oznaczono strukturę nadrzędną (zewnętrzną), natomiast kolorem zielonym zaznaczono strukturę podrzędną (wewnętrzną). W przykładzie mamy zagnieżdżanie na dwóch poziomach, oczywiście możliwe jest tworzenie dalszych zagnieżdżeń.

Dzięki zagnieżdżaniu ramek możliwe jest zbudowanie struktury, w której jedna ramka będzie umieszczona wewnątrz drugiej. Można np. ramkę która jest kolumną, podzielić następnymi ramkami dodatkowo na wiersze. Zasada zagnieżdżania polega na zastąpieniu dowolnego znacznika <frame>, będącego pojedynczą ramką, nowym znacznikiem <frameset>...</frameset>, wewnątrz którego mogą znajdować się dalsze ramki (frame).

Należy pamiętać, że element frameset dzieli okno przeglądarki na odrębne pasy (pionowe lub poziome). W jednym kroku można utworzyć dowolną liczbę pasów, jednak wszystkie one muszą być tego samego typu (poziome lub pionowe).

W celach przykładowych proponuję przeanalizować Wariant 2 (na żywo). W kodzie umieściłem dwa elementy frameset.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ramki (H1) Zagnieżdżanie ramek (H2)