Spis poleceń HTML#

DOCTYPE#

Deklaracja typu dokumentu, która informuje o rodzaju języka stosowanego przy tworzeniu dokumentu. Wpływa także na sposób renderowania strony przez przeglądarki internetowe.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
	<head>
	<var>...</var>
		<title>Podstawy - Kurs języka HTML</title>
	<var>...</var>
	</head>
	<body>
	<var>...</var>
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty:

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający:

Znacznik zamykający:

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz:

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) DOCTYPE (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)