Spis poleceń HTML#

NOFRAMES#

Polecenie pozwala wstawić alternatywną treść, która powinna być wyświetlona tylko wtedy, gdy przeglądarka nie obsługuje ramek (<frameset>). Można je stosować tylko w wersji Transitional DTD lub Frameset DTD.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
...
<frameset cols="30%,70%">
	<frame src="/ramka1.htm" name="spis">
	<frame src="/ramka2.html" name="tresc">
	<noframes>
		<body>
			Niestety, twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.
			Oto treść alternatywna...
		</body>
	</noframes>
</frameset>

Atrybuty specyficzne#

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: blokowy

Może być zawarty wewnątrz: applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, frameset, iframe, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać: body

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) NOFRAMES (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)