Spis poleceń HTML#

OPTGROUP#

Polecenie grupuje opcje (<option>) w liście wyboru (<select>).

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<div>
	<select>
		<optgroup label="Owoce miękkie">
			<option>Truskawki</option>
			<option>Maliny</option>
			<option>Poziomki</option>
		</optgroup>
		<optgroup label="Owoce twarde">
			<option>Jabłka</option>
			<option>Gruszki</option>
		</optgroup>
	</select>
</div>

Atrybuty specyficzne#

disabled (atrybut logiczny)
Wyłączenie pola z działania, np. niedostępne dla skryptów
label="etykieta"
Etykieta dla grupy opcji (wymagany)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: select

Może zawierać: option

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) OPTGROUP (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)