Szkielet dokumentu#

Odświeżanie strony#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<meta http-equiv="refresh" content="czas w sekundach">
</head>

Polecenie spowoduje regularne odświeżanie strony co określoną ilość sekund. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że działa także przy wyłączonej obsłudze języka JavaScript.

Możliwość taka może mieć praktyczne zastosowanie w przypadku, gdy strona zawiera bardzo często aktualizowane informacje (wiele razy dziennie). Gdy użytkownik korzysta ze strony przez dłuższy czas, strona będzie się sama aktualizowała (odświeżała).

Nie stosuj tego polecenia jako narzędzie do "podbijania" wartości swojego licznika wizyt. Goście Twojej strony prędko zrezygnują z wizyt, gdy w trakcie czytania strony będzie się nagle odświeżała. No, chyba że robisz rzeczywiście aktualizacje co pół godziny.

Przykładowa deklaracja automatycznego odświeżania strony:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<meta http-equiv="refresh" content="10">

Dla lepszego zobrazowania działania polecenia proponuję odwiedzić stronę testową.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Odświeżanie strony (H2)