Document (rozszerzenie)#

document.domain#

Właściwość domain zwraca nazwę domeny serwera w postaci tekstowej, z którego wczytano dany dokument. Jeśli nie można ustalić nazwy domeny zwrócona zostanie wartość null.

Zazwyczaj polecenie stosuje się w celu kontroli bezpieczeństwa. Właściwość może być ustawiana na wartość usuwającą subdomeny, tak aby zmieniać efektywne pochodzenie skryptowe (effective script origin), zezwalając stronom na innych subdomenach w tej samej domenie (jeśli robią te same rzeczy), aby uzyskały dostęp do siebie.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.domain); // www.crimsteam.site90.net

</script>

Domena w obiekcie document jest częścią hosta pochodzenia dokumentu, jeśli wartością tego pochodzenia jest sekwencja (tuple) scheme/host/port. Jeśli tak nie jest dokument nie posiada domeny i wartością będzie pusty łańcuch.

Właściwość domain jest używana do włączenia wzajemnego dostępu do DOM na stronach, które mają różne hosty w domenie. W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, właściwość domain może być ustawiona jedynie na domenę bieżącą lub na domenę wyższego rzędu (higher-level). Dla przykładu, subdomena mail.example.com jest częścią domeny example.com, to też wartość dla właściwości domain może zostać zmieniona z mail.example.com na example.com. Najlepiej przeanalizować materiał z MDN - Same-origin policy.

Nie należy stosować właściwości domain w przypadku dzielonego hostingu. Jeśli niezaufany kod (osób trzecich) jest udostępniany na serwerze HTTP pod tym samym adresem IP ale na innym porcie, wówczas ochrona tego smego pochodzenia (same-origin protection), która normalnie zabezpiecza dwie różne strony na tym samym hoście, zawiedzie, ponieważ porty są ignorowane przy porównywaniu pochodzenia, kiedy polecenie document.domain zostało użyte.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
attribute DOMString domain;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.domain (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)