Exuberant Ctags#

Program ctags#

--langdef#

Argument --langdef dla bieżącego wywołania programu ctags definiuje identyfikator nowego język, którego dalsza obsługa będzie realizowana za pomocą własnych wyrażeń regularnych (szczegóły).

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --langdef=value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --langdef:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --langdef=" " --list-languages
ctags --langdef=new --list-languages

ctags --langdef=! --list-languages
ctags --langdef=!@#$ --list-languages
ctags --langdef=_NEW --list-languages

ctags --langdef="  " --list-languages
ctags --langdef="  x" --list-languages
ctags --langdef=" x " --list-languages
ctags --langdef=" x x" --list-languages

ctags --langdef=x --langdef=y --langdef=z --list-languages
ctags --langdef=z --langdef=x --langdef=y --list-languages

:: Błędne przypadki

ctags --langdef
ctags --langdef=
ctags --langdef=""

ctags --langdef=c
ctags --langdef=html
ctags --langdef=new --langdef=new
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --langdef (H3) Opis działania (H4)