Prawa autorskie#

Serwis budowany jest z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów, publikowanych zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Moją rolą jest zebranie tych najważniejszych, uzupełnienie ich własnymi przemyśleniami i licznymi przykładami, tak aby nawet ludzie początkujący byli w stanie szybko je przyswoić. Ułatwieniem tego procesu mają być liczne rozwiązania techniczne, które staram się wprowadzać i usprawniać przy każdej większej modernizacji witryny.

Treść serwisu jest chroniona prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zasady korzystania z serwisu stanowią poniższe zapisy. Przez wzgląd na czas i koszty poniesione przy jego budowie i rozwoju staraj się ich bezwzględnie przestrzegać.

Dozwolone czynności#

Treści tu zgromadzone są dostępne dla każdego zupełnie za darmo. Dotyczy to wszystkiego, co wprost umieszczono na stronie, czyli tekstu, grafiki czy przykładowych kodów. Jedynym wymogiem przy cytowaniu większych fragmentów jest umieszczenie oryginalnego adresu internetowego do strony lub podstrony, z którego fragment pochodzi, jak również wymienienie autora (z ewentualną datą). W przypadku formy drukowanej całość może wyglądać następująco:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[1] Arkadiusz Michalski, http://webref.pl/arena/dom/dom_podstawy_apiselektorow.html (05.09.2017).

W przypadku formy elektronicznej dostępnej w Internecie (np. za pośrednictwem przeglądarki internetowej) można podać bezpośredni odsyłacz, np. WebRef.pl - Obserwatorzy zmian. Linki zwrotne do serwisu źródłowego to najszybsza i najtańsza forma gratyfikacji dla jego autora, dlatego nigdy o nich nie zapominaj!

Tam, gdzie wskazano konkretnego autora danej treści należy wymienić właśnie jego. W tym osobliwym przypadku odsyłacz do mojej witryny jest opcjonalny.

Zabronione czynności#

Kategorycznie zabrania się powielania czy przypisywania sobie autorstwa dla całych działów tego serwisu, przerabiania i udostępniania go w innej formie, lecz wciąż z tą samą treścią. Pobieranie opłat za jego użytkowanie lub za treści w nim zawarte również jest zabronione. Niedotrzymanie tych warunków stanowi złamanie praw autorskich i naraża taką osobę na pełną odpowiedzialność (w skrajnych przypadkach także karną - miej to na uwadze). W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o wcześniejszy kontakt.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Prawa autorskie (H1) Dozwolone czynności (H2) Zabronione czynności (H2)