Document (rozszerzenie)#

document.referrer#

Właściwość referrer zwraca refferera dokumentu w postaci tekstowej, czyli bezwzględny URL z którego użytkownik przyszedł. Jeśli adres został zablokowany za pomocą atrybutu noreferrer (dla elementu a lub area), lub referrera nie ma (np. otwarcie strony z zakładki zamiast z linku) zwrócony zostanie pusty ciąg. Właściwość jest tylko do odczytu.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	document.write(document.referrer); // Bieżący adres z którego załadowano daną stronę

</script>

Zazwyczaj aplikacje klienckie są tak skonfigurowane, aby nie zgłaszać referrerów w przypadku, kiedy referrer korzysta z zaszyfrowanego protokołu, a bieżąca strona nie (np. podczas nawigacji z https:page do http:page).

Ciekawostką będzie to, że w kontekście nagłówków HTTP stosowana jest nazwa referer. Jest to bardzo stary błąd ortograficzny w specyfikacji, którego później postanowiono już nie poprawiać.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString referrer;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) document.referrer (H2) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)