Document (rozszerzenie)#

Wstęp#

Specyfikacja "Page Visibility (Second Edition)" rozszerza podstawowy interfejs Document o dwie dodatkowe właściwości pozwalające odczytywać aktualny stan widoczność strony.

Dodatkowe polecenia są przeznaczone tylko i wyłącznie dla interfejsu Document, dlatego też w definicji Web IDL rozszerzenie realizowane jest za pomocą interfejsu cząstkowego.

Właściwości Element#

NazwaOpis
Document.hiddenZwraca wartość true jeśli dany dokument jest całkowicie niewidoczny, w przeciwnym razie wartość false.
Document.visibilityStateZwraca łańcuch znakowy reprezentujący aktualny stan widoczności danego dokumentu.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
partial interface Document {
	readonly attribute boolean hidden;
	readonly attribute VisibilityState visibilityState;
};

enum VisibilityState {
	"hidden",
	"visible",
	"prerender",
	"unloaded"
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Document (rozszerzenie) (H1) Wstęp (H2) Właściwości Element (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)