Pomiary i wydajność#

Czas wysokiej rozdzielczości#

Grupa robocza odpowiedzialna za rozwój standardów dotyczących wydajności Webu wprowadziła możliwość pomiaru czasu z dokładniejszą precyzją niż umożliwiały to dotychczasowe mechanizmy. Całość opisywana jest w następujących specyfikacjach W3C:

Druga wersja specyfikacji jest rozszerzeniem pierwszego standardu, a jedyna różnica polega na udostępnieniu metody Performance.now() w wątkach roboczych.

Dotychczasowy pomiar czasu względem nowego podejścia#

Od dawien dawna pomiar czasu w trakcie profilowania sprowadzał się do wykorzystania obiektu Date z języka ECMAScript. Obiekt ten może wyrazić czas w milisekundach (typ Number), jaki upłynął od 00:00:00 UTC 1 stycznia 1970 roku aż do chwili obecnej. W większości zastosowań definicja ta jest wystarczająca ponieważ reprezentuje czas z dokładnością do milisekundy dla każdego przypadku, który wystąpił ok. 285,616 lat po 1970 roku.

Na podobnej zasadzie zdefiniowano typ DOMTimeStamp wykorzystywany w zdarzeniach (właściwość Event.timeStamp), chociaż w tym przypadku oczekuje się, że w niedalekiej przyszłości właściwość zostanie zmodyfikowana.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Analogiczne polecenia
	var time1 = Date.now();
	var time2 = +new Date();
	var time3 = new Date().getTime();

	document.write(time1); // liczba całkowita
	document.write("<br>");
	document.write(time2); // liczba całkowita
	document.write("<br>");
	document.write(time3); // liczba całkowita
	document.write("<br>");
	document.write(typeof time1); // number

	document.write("<br><br>");

	document.write(time1 == time2); // true

</script>

Rozwiązanie to posiadam kilka istotnych wad. Oto najważniejsze z nich:

Powyższe problemy ma wyeliminować nowy typ DOMHighResTimeStamp, zwany potocznie czasem wysokiej rozdzielczości. Jest to liczba rzeczywista w zakresie double (typ Number), która wyraża ilość milisekund jaka upłynęła względem rozpoczęcia nawigacji w aktualnym dokumencie (właściwość PerformanceTiming.navigationStart) aż do chwili obecnej. Zwracana wartość zazwyczaj wyrażana jest z dokładnością do mikrosekundy. Czas wysokiej rozdzielczości można uzyskać za pomocą metody Performance.now().

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	var time1 = performance.now();
	var time2 = performance.now();

	document.write(time1); // liczba rzeczywista
	document.write("<br>");
	document.write(time2); // liczba rzeczywista
	document.write("<br>");
	document.write(typeof time1); // number (zakres double)

	document.write("<br><br>");

	document.write(performance.timing.navigationStart); // liczba całkowita
	document.write("<br>");
	document.write(time1 == time2); // false (chociaż w Chrome true)

</script>

Specyfikacja nie proponuje zmiany zachowania dla metody Date.now() i jej podobnych, bo są one naprawdę przydatne w ustalaniu aktualnej wartości czasu kalendarzowego i mają długą historię użycia. Typ DOMHighResTimeStamp i metoda Performance.now() ma zapewnić monotonicznie rosnącą wartość z dokładnością do mikrosekundy, niezależnie od zegara systemowego. Będzie to szczególnie użyteczne przy:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Pomiary i wydajność (H1) Czas wysokiej rozdzielczości (H2) Dotychczasowy pomiar czasu względem nowego podejścia (H3)