Selektory#

Pseudokalsa elementu referencyjnego#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
:scope { /* deklaracje */ }

Pseudoklasa :scope reprezentuje każdy element, który znajduje się w zestawie elementów referencyjnych # (reference element set). Jest to (potencjalnie pusty) zestaw elementów, które stanowią punkt odniesienia dla selektorów w czasie porównywania, jak w przypadku wywołania metody querySelector() lub elementu rodzica w zawężonym stylu wewnętrznym.

Jeśli zestaw elementów referencyjnych nie został wyraźnie określony, to domyślnie jest nim zawężający korzeń (jeśli istnieje), w przeciwnym wypadku jest nim korzeń dokumentu (tj. element pasujący do pseudoklasy :root). Specyfikacje używające tej pseudoklasy do dopasowania specyficznych elementów, innych niż element korzenia dokumentu, muszą definiować zawężający korzeń (jeśli używają zawężonych selektorów) lub wyraźny zestaw elementów referencyjnych.

Należy pamiętać, że pseudoklasa :scope reprezentuje wyłącznie prawdziwe elementy, dlatego też wirtualny korzeń zawężający nie może być tematem selektora; taki selektor efektywnie niczego sobą nie reprezentuje.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<style>

		li {color: blue;}
		:scope {
			border: 5px solid blue;		/* dotyczy elementu HTML */
		}

	</style>

</head>

<body>

	<ul>
		<style scoped>

			li {color: red;}
			:scope {
				border: 5px solid red;	/* dotyczy tej listy UL */
			}

		</style>
		<li>Jawnie zawężone style (kolor czerwony)</li>
		<li>Jawnie zawężone style (kolor czerwony)</li>
		<li>Jawnie zawężone style (kolor czerwony)</li>
	</ul>

	<ul>
		<li>Domyślnie zawężone style (kolor niebieski)</li>
		<li>Domyślnie zawężone style (kolor niebieski)</li>
		<li>Domyślnie zawężone style (kolor niebieski)</li>
	</ul>

</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie nocne wydanie przeglądarki Firefox obsługuje pseudoklasę :scope.

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Selektory (H1) Pseudokalsa elementu referencyjnego (H2) Specyfikacje i inne materiały (H3)