Polecane linki#

Kolekcja aktualnych i przydatnych odsyłaczy to świetna sprawa. Zbiory linków umieszczam w specjalnie do tego celu przygotowanym dziale.

W menu z lewej strony dokonałem podziału na poszczególne kategorie. Wraz z rozwojem serwisu liczba stale będzie zwiększana, odpowiednia segregacja w znaczny sposób umożliwi odnajdywanie potrzebnych adresów.

Każdy link opatrzony zostanie stosownym komentarzem podsumowującym źródło. Są to moje prywatne opinie, za które nie należy się obrażać.

Archiwa#

Materiały w formie artykułów zostaną zarchiwizowane. Zrzuty wykonywane będę do plików .html i umieszczane w postaci skompresowanej paczki (.rar). Czasami może pojawić się zapis w formie pliku graficznego .png.

Dlaczego takie rozwiązanie? W zasobach WWW pojawiają się świetne teksty, niestety po jakimś czasie autorzy przestają rozwijać swoje stron przez co witryny padają. Uznałem, że naprawdę ciekawe materiały należy zachować dla przyszłych pokoleń.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Polecane linki (H1) Archiwa (H2)