Programy#

Tworzenie kodu WWW bez odpowiedniego oprogramowania jest kłopotliwe, na dłuższą metę wręcz niewykonalne. W dziale tym umieszczam opisy narzędzi, które wykorzystuję przy codziennej pracy z komputerem. Niektórym z nich (np. edytorowi Notepad++) poświęcona zostanie osobna sekcja, tak aby w miarę upływu czasu można było dopisywać kolejne ciekawostki w sposób bardziej szczegółowy.

Należy pamiętać o tym, że środowisko pracy każdego kodera determinują liczne czynniki, m.in. rodzaj wykonywanego zadania, ograniczenia sprzętowe i systemowe, własne preferencje czy nawet przekonania. Prezentowane tutaj programy nie sprawdzą się w każdym przypadku, ale mogą stanowić drogowskaz przy kompletowaniu własnego zestawu narzędzi.

Jeśli opisywane rozwiązania stracą na aktualności lub nie będą działać to proszę o kontakt. Nie lubię przeterminowanych i nieskutecznych poradników.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Programy (H1)