Kontakt z autorem#

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie treści zawartych w serwisie to możesz skontaktować się ze mną w następujący sposób:

Żaden inny numer, adres e-mail lub dodatkowa forma komunikacji nie jest przewidziana dla osób, które po raz pierwszy do mnie piszą.

Oczywiście mile widziane są także rady, spostrzeżenia i krytyka, która działa bardzo mobilizująco. Ideały nie istnieją, ale zawsze można coś poprawić by się do nich zbliżyć.

Pamiętaj: "Czy mogę zadać jedno pytanie?" samo w sobie jest pytaniem i automatycznie wyczerpuje twój limit. I nie czaj się z "cze". Pisz śmiało, bez krępacji, jestem osobą otwartą i zawsze możemy pogadać.

Adnotacja do powyższego. Nie toleruję języka pokemonów, emotworów itp. Pisz poprawną polszczyzną, pełnymi zdaniami, zwracając uwagę na interpunkcję, bez zasłaniania się dysleksją (używaj słowników papierowych lub cyfrowych).

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Kontakt z autorem (H1)