CustomEvent#

CustomEvent.detail#

Właściwość detail zwraca wyspecjalizowane kontekstowe informacje powiązane z danym prywatnym zdarzeniem. Jeśli kontekstowe informacje nie zostały przekazane w czasie tworzenia prywatnego zdarzenia, to zwracana będzie wartość null. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var custom_detail = customEvent.detail;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu prywatnego zdarzenia wartością domyślną dla właściwości detail musi być wartość null.

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić kontekstowe informacje dla prywatnego zdarzenia, np. w czasie tworzenia lub inicjowania prywatnego zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<script>

	// Tworzymy nowe prywatne zdarzenie
	var customEvent1 = new CustomEvent("piesek");

	document.write(customEvent1); // [object CustomEvent]
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.type); // piesek
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.bubbles); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.cancelable); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.detail); // null
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent1.target); // null

	document.write("<br><br>");

	// Tworzymy kolejne prywatne zdarzenie
	var customEvent2 = new CustomEvent("click", {
		bubbles: true,
		cancelable: true,
		detail: "husky"
	});

	document.write(customEvent2); // [object CustomEvent]
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.type); // click
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.bubbles); // true
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.cancelable); // true
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.detail); // "husky"
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.defaultPrevented); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.isTrusted); // false
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.eventPhase); // 0
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.timeStamp); // liczba całkowita z wartością zależną od chwili uruchomienia przykładu
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.currentTarget); // null
	document.write("<br>");
	document.write(customEvent2.target); // null

</script>

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute any detail;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

CustomEvent (H1) CustomEvent.detail (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)