XMLSerializer#

Wstęp#

Interfejs XMLSerializer stanowi definicję Web IDL dla specjalnego obiektu serializującego. Obiekty typu XMLSerializer są potocznie nazywane serializerami XML #.

Serializer XML zawiera jedną metodę XMLSerializer.serializeToString() umożliwiającą zserializowanie przekazanego węzła (i wszystkich jego potomków) do postaci łańcucha znakowego, zgodnie z wymogami serializacji XML.

Interfejs XMLSerializer nie dziedziczy z żadnego innego interfejsu w ogólnym ujęciu DOM, chociaż w środowisku JS obiekty implementujące ten interfejs będą dziedziczyły z prototypu najwyższego rzędu. Zachowanie takie jest czymś normalnym w przypadku języka ECMAScript.

Serializer XML można utworzyć za pomocą konstruktora:

Metody DOMParser#

NazwaOpis
XMLSerializer.serializeToString()Serializuje przekazany węzeł do postaci łańcucha znakowego.

Inne DOMParser#

NazwaOpis
new XMLSerializer()Konstruktor tworzący nowy serializer XML.

Składnia Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor]
interface XMLSerializer # {
	DOMString serializeToString(Node root);
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

XMLSerializer (H1) Wstęp (H2) Metody DOMParser (H3) Inne DOMParser (H3) Składnia Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)