InputEvent#

InputEvent.data#

Właściwość data zwraca łańcuch znakowy reprezentujący wygenerowane znaki dla danego zdarzenia. Jeśli wygenerowane znaki nie zostały przekazane w czasie tworzenia zdarzenia, to zwracany będzie pusty łańcuch znakowy. Właściwość jest tylko do odczytu.

Składnia#

Samo wywołanie i poszczególne jego części najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
var input_data = inputEvent.data;

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Przy tworzeniu zdarzenia wartością domyślną dla właściwości data musi być pusty łańcuch znakowy.

W czasie wysyłania zaufanych zdarzeń wartość przechowywana we właściwości data będzie uzależniona od sposobu wygenerowanych znaków. Może być to pojedynczy znak Unicode lub niepusta sekwencja znaków Unicode (np. przy wprowadzaniu/wklejaniu całych ciągów). Znaki powinny być znormalizowane zgodnie z dokumentem "Unicode Normalization Forms". Dozwolony jest także pusty łańcuch znakowy (np. w czasie usuwania znaków).

W przypadku syntetycznych zdarzeń możemy samodzielnie ustawić wygenerowane znaki dla zdarzenia, np. w czasie tworzenia zdarzenia.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

	<script>

		// Uruchom po całkowitym załadowaniu dokumentu
		window.onload = function(){

			var input = document.getElementById("input");
			var info = document.getElementById("info");

			function readInfo(e){

				var data = "Interfejs: " + e
					+ "<br>" + "e.type: " + e.type
					+ "<br>" + "e.data: " + e.data
					+ "<br>" + "e.isComposing: " + e.isComposing + "<br><br>";

				info.innerHTML = data + info.innerHTML;

			}

			input.addEventListener("input", readInfo, false);

		}

	</script>

</head>

<body>

	<p>Zmień zawartość w kontrolce by uzyskać szczegółowe informacje dla zdarzeń.</p>
	<input id="input" type="text" value="Dane tekstowe">

	<p style="color: blue;">Szczegółowe informacje dla przechwyconego zdarzenia:</p>
	<p id="info"></p>

</body>

</html>

Na chwilę obecną jedynie przeglądarka Firefox zaimplementowała interfejs InputEvents, ale wciąż brakuje obsługi właściwości data.

Interfejs Web IDL#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
readonly attribute DOMString data;

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

InputEvent (H1) InputEvent.data (H2) Składnia (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)