UIEvent#

Wstęp#

Interfejs UIEvent stanowi rozszerzenie dla interfejsu Event. Wprowadza dodatkowe polecenia, których zadaniem jest udostępnienie kontekstowych informacji dla zdarzeń, które potocznie nazywa się zdarzeniami interfejsu użytkownika # lub zdarzeniami UI (User Interface events). W specyfikacji D3E interfejs ten umieszczany jest w module zdarzeń interfejsu użytkownika.

Interfejs UIEvent dziedziczy z interfejsu Event, dlatego ma dostęp do wszystkich poleceń z tego interfejsu (oraz z kolejnych interfejsów w łańcuchu dziedziczenia).

Zdarzenie UI można utworzyć za pomocą poleceń:

Właściwości UIEvent#

NazwaOpis
UIEvent.detailZwraca wartość liczbową reprezentującą szczegółowe informacje powiązane z danym zdarzeniem.
UIEvent.viewZwraca obiekt okna, z którego dane zdarzenie zostało wygenerowane.

Metody UIEvent#

NazwaOpis
UIEvent.initUIEvent()Inicjuje dane zdarzenie.

Inne UIEvent#

NazwaOpis
new UIEvent()Konstruktor tworzący nowe zdarzenie.

Interfejs Web IDL#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
[Constructor(DOMString type, optional UIEventInit eventInitDict)]
interface UIEvent : Event {
	readonly attribute Window? view;
	readonly attribute long detail;

	void initUIEvent(DOMString type, boolean bubbles, boolean cancelable,
			 Window? view, long detail);
};

dictionary UIEventInit : EventInit {
	Window? view = null;
	long detail = 0;
};

Specyfikacje i inne materiały#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

UIEvent (H1) Wstęp (H2) Właściwości UIEvent (H3) Metody UIEvent (H3) Inne UIEvent (H3) Interfejs Web IDL (H3) Specyfikacje i inne materiały (H3)