Ogólne#

URLUtils i URLUtilsReadOnly#

W tym miejscu umieszczam powtarzające się specyficzne pojęcia i algorytmy w interfejsie URLUtils i URLUtilsReadOnly.

Pojęcia#

Obiekt implementujący interfejs URLUtils lub URLUtilsReadOnly jest skojarzony z wejściem # (input) [łańcuch znakowy], kodowaniem zapytania # (query encoding) [kodowanie], obiektem zapytania # (query object) [obiekt typu URLSearchParams lub wartość null] oraz url # (url) [adres URL lub wartość null].

Jeśli nie określono inaczej, to kodowaniem zapytania jest utf-8 i obiektem zapytania jest wartość null. Reszta ustawiona zostaje zgodnie z algorytmem ustawienia wejścia.

Powiązanie z kodowaniem zapytania jest zaszłościową koncepcją i dotyczy tylko HTML-a.

Algorytmy#

get the base

Specyfikacje definiujące obiekty implementujące interfejs URLUtils lub URLUtilsReadOnly muszą definiować algorytm pobrania bazy # (get the base), który musi zwrócić odpowiedni bazowy adres URL dla obiektu.

set the input

Specyfikacje definiujące obiekty implementujące interfejs URLUtils lub URLUtilsReadOnly muszą używać algorytmu ustawienia wejścia # (set the input) do ustawienia wejścia, url oraz obiektu zapytania. Algorytm pobiera łańcuch znakowy input oraz opcjonalny adres URL url, i wykonuje następujące kroki:

 1. Jeśli url został przekazany, to ustaw url na url i wejście na input.
 2. W przeciwnym razie wykonaj poniższe podkroki:

  1. Ustaw url na wartość null.
  2. Jeśli input jest wartością null, to ustaw wejście na pusty łańcuch znakowy.
  3. W przeciwnym razie wykonaj poniższe podkroki:

   1. Ustaw wejście na input.
   2. Niech url będzie wynikiem uruchomienia parsera adresu URL na wejściu, z bazowym adresem URL będącym wynikiem pobrania bazy oraz kodowaniem zapytania jako encoding override.
   3. Jeśli url nie jest błędem, to ustaw url na url.
 3. Niech query będzie zapytaniem z url jeśli url nie jest wartością null, w przeciwnym razie pustym łańcuchem znakowym.
 4. Jeśli obiekt zapytania jest wartością null, to ustaw obiekt zapytania na nowy obiekt URLSearchParams używając query, a następnie dodaj obiekt kontekstu do listy obiektów url skojarzonej z obiektem zapytania.
 5. W przeciwnym razie ustaw listę skojarzoną z obiektem zapytania na wynik uruchomienia parsera application/x-www-form-urlencoded łańcucha znakowego z przekazaniem query.

update steps

Specyfikacje definiujące obiekty implementujące interfejs URLUtils muszą definiować kroki aktualizacji # (update steps), aby możliwa była aktualizacja bazowego łańcucha znakowego (jak w przypadku wartości atrybutu). Do kroków aktualizacji jest przekazywany łańcucha znakowy value.

pre-update steps

Aby wykonać przed aktualizację kroków # (pre-update steps) dla obiektu implementującego interfejs URLUtils, z opcjonalnym przekazaniem wartości value, należy wykonać następujące kroku:

 1. Jeśli value nie została przekazana, to niech value będzie wynikiem uruchomienia serializera adresu URL na skojarzonym url.
 2. Uruchom kroki aktualizacji z przekazaniem value.
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ogólne (H1) URLUtils i URLUtilsReadOnly (H2) Pojęcia (H3) Algorytmy (H3) get the base (H4) set the input (H4) update steps (H4) pre-update steps (H4)