Formatowanie treści#

Zmienna#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<var>...</var>

Polecenie pozwala wprowadzić zmienną (matematyczną, języka programowania) lub innego elementu, który powinien zostać zastąpiony przez jakąś wartość.

W przeglądarkach internetowych element var (variable) zazwyczaj wyświetlany jest kursywą. Może być używany wewnątrz code lub samodzielnie.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<var>y</var> = <var>a</var> + 5<var>b</var> + <var>c</var>

Efekt (dodatkowe style pochodzą z ogólnego arkusza strony - czysty przykład można sprawdzić w Testerze kodu WWW):

y = a + 5b + c
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Zmienna (H2)