Szkielet dokumentu#

Relacja#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<link atrybut1="wartość1" atrybut2="wartość2" ...>
</head>

Polecenie pozwala określić relację pomiędzy danym dokumentem a innym rodzajem treści (zasobem).

Znacznik <link> najczęściej używany jest do zamieszczania zewnętrznych arkuszy stylów lub określania ikonki strony. W obrębie nagłówka (znacznika <head>) może znajdować się wiele deklaracji link.

Element link posiada następujące atrybuty specjalne:

charset
Określa sposób kodowania dokumentu, do którego prowadzi odsyłacz.
href
Określa adres zasobu (URI) pozostającego w relacji ze stroną (względny lub absolutny).
lang
Określa język bazowy dokumentu wskazanego przez href.
media #
Określa typ docelowego medium dla jakiś linkowanych informacji o stylach, które określono za pomocą rel="stylesheet". Wartością tego atrybutu może być pojedyncze medium lub lista rozdzielona przecinkami. Dostępne wartości: screen, tty, tv, projection, handheld, print, braille, aural, all. Część wartości może nie być obsługiwana przez niektóre przeglądarki.
rel
Określa relację (relation) pomiędzy dokumentem HTML/XHTML a linkowanym zasobem. Dostępne wartości: alternate, bookmark, chapter, contents, copyright, glossary, help, index, next, prev, section, start, stylesheet, subsection, appendix. Część przeglądarek może wspierać inne wartości np. icon lub shortcut icon.
rev
Określa relację odwrotną w stosunku do rel. Definiuje typ relacji pomiędzy zasobem a stroną. Dostępne wartości są identyczne jak w przypadku rel.
target
Określa nazwę ramki lub okna dla dokumentu docelowego (przestarzały, zaniechany w XHTML 1.1).
type
Określa internetowy typ zawartości (MIME) dowiązanego dokumentu, np. text/html.

Atrybuty specjalne elementu linkopcjonalne, dlatego mogą występować w różnych kombinacjach. Przykładowo rel="alternate" definiuje wersję alternatywną w zależności od pozostałych atrybutów. Użyty razem z atrybutem lang udostępnia przetłumaczoną wersję zasobu. Użyty razem z atrybutem media udostępnia wersję przeznaczoną dla różnych mediów. Służy również do umieszczania czytników Atom/RSS na stronie.

Można także oferować wiele arkuszy stylów dla tego samego medium, to użytkownik decyduje, którą wersję ma zamiar stosować na naszej witrynie (wybór w opcjach przeglądarki). Należy jednak pamiętać, aby w każdej definicji dodać atrybut title i nadać mu unikalny opis – stanowić to będzie ułatwienie dla użytkowników strony przy wyborze/zmianie poszczególnych wersji.

Przykładowa definicja kilku znaczników <link>:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<link rel="stylesheet" href="style" title="Domyślny styl" type="text/css">
<link rel="alternate stylesheet" href="styleblue.css" title="Błękitny styl" type="text/css">
<link rel="alternate stylesheet" href="stylered.css" title="Czerwony styl" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="styledruk.css" title="Do druku" media="print" type="text/css">

Element link nie ma nic wspólnego z linkiem (odsyłaczem, odnośnikiem) obecnym w treści strony WWW (polecenie <a>).

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Relacja (H2)