Odsyłacze#

Wstęp#

Odsyłacze (zwane też linkami, odnośnikami, łączami hipertekstowymi) są esencją World Wide Web. Linki umożliwiają tworzenie połączeń między różnymi plikami lub dokumentami. Dzięki specjalnej konstrukcji odnośników, czytelnik nie musi sobie zaprzątać głowy skomplikowanymi adresami prowadzącymi do poszczególnych dokumentów. Wystarczy kliknąć w opis poprawnie skonstruowanego odsyłacza a cała robota wykonana zostanie przez przeglądarkę internetową.

Koncepcja hipertekstu jest już dość leciwa. W latach czterdziestych ubiegłego wieku Vannevar Bush w swoim artykule "As we may think" opisał komputerowy system hipertekstowy, który nazwał "memex". Innymi osobami zaangażowanymi w rozwój tej koncepcji byli Douglas Engelbart, Bill Atkinson i Ted Nelson, którego uważa się za ojca terminu "hipertekst". Jednak systemy przez nich projektowane bazowały tylko na jednym komputerze - tym, na którym działały. Idea w szerszym zakresie wykorzystana została w HTML-u, przynosząc szalony rozwój Internetu.

Cały mechanizm działania porównać możemy do spisu treści w książkach. Podanie informacji o wyższych harmonicznych na stronie 163 jest de facto odsyłaczem. Różnica polega na dotarciu do wskazanej lokalizacji. W przypadku książki musimy ręcznie przewertować odpowiednią ilość stron. Odnośniki elektroniczne są znacznie wygodniejsze w użytkowaniu.

Bez odsyłaczy cała moja witryna musiałaby składać się z jednej ogromnej strony lub wielu niepowiązanych ze sobą podstron. Nawigacja w takim serwisie byłaby skrajnie niekomfortowa (ręczne wprowadzanie adresów w przeglądarce).

Łącza hipertekstowe najczęściej wykorzystujemy do:

Odsyłacze to nie tylko "przeskakiwanie" między dokumentami (X)HTML. Możemy podawać adresy prowadzące do różnych typów plików. Większość przeglądarek zawiera odpowiednie mechanizmy umożliwiające bezpośrednie wczytanie najpopularniejszych formatów np. plik graficzny (GIF, PNG, JPG) czy tekstowy (TXT). Za pomocą wtyczek (plug-ins) możliwa jest współpraca przeglądarki z innymi typami plików np. FLASH, PDF, MOV itd.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Odsyłacze (H1) Wstęp (H2)