Spis poleceń HTML#

SCRIPT#

Polecenie wstawia skrypt do strony (z zewnętrznego źródła lub bezpośrednio). Może się pojawić wielokrotnie wewnątrz <head> oraz <body>. Można podać treść alternatywną (<noscript>), dla programów, które nie obsługują języków skryptowych.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<html>
	<head>
	...
		<script type="text/javascript" src="skrypt1.js"></script>
		<script type="text/javascript">
			document.write("Witaj wędrowcze!");
		</script>
	...
	</head>
	<body>
	...
		<script type="text/javascript" src="skrypt2.js"></script>
		<script type="text/javascript">
			document.write("Witaj ponownie wędrowcze!");
		</script>
	...
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

charset="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków w pliku zewnętrznym
defer (atrybut logiczny)
Odracza wykonanie skryptu do czasu załadowania strony ze wszystkimi zasobami (zdarzenie onload)
language="język"
Określa wersję stosowanego języka (zdeprecjonowane - należy używać atrybutu type)
src="adres"
Określa lokalizację (adres względny lub bezwzględny) zewnętrznego skryptu
type="typ"
Określa typ MIME skryptów (np. text/javascript, wymagany)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty:

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, body, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, i, ins, kbd, label, legend, li, map, noscript, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Może zawierać: tylko tekst

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) SCRIPT (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)