Podstawy#

Przeznaczenie HTML-a#

HTML (HyperText Markup Language) to język hipertekstowego znakowania, który stanowi ustanowioną przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) specyfikację nakreślającą postać dokumentów prezentowanych w Internecie. Twórcą języka HTML jest Tim Berners-Lee.

HTML nie jest językiem programowania, takim jak C++ czy Pascal, nie jest on językiem liniowym. Języki programowania mają zazwyczaj strukturę liniową - innymi słowy struktura programu określa kolejność jego wykonywania. W przypadku stron WWW użytkownik ma możliwość skorzystania z dowolnej opcji strony w dowolnym czasie.

HyperText oznacza sposób prezentacji informacji w sieci poprzez kolejne połączone ze sobą dokumenty. Drugi człon nazwy, Text, to narzędzie, którym się posługujesz, a jest nim zwykły (no, może nie całkiem zwykły) tekst. "Niezwykłość" tekstu bierze się stąd, że umieszczany jest on w specjalnych znacznikach, "<>","</>", i one właśnie są odpowiedzialne za kolejny człon nazwy Markup. Dzięki znacznikom przeglądarka wie, że ma do czynienia z kodem strony WWW, a nie ze zwykłym tekstem. Znaczniki nadają specjalne atrybuty i instruują przeglądarkę jak interpretować daną treść. Ostatnia litera L - od Language oznacza "język". HTML jest bowiem językiem publikowania w sieci WWW, a co najważniejsze, językiem niezależnym od stosowanej platformy sprzętowej, czyli rodzaju komputera i systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

Cechy języka HTML#

1. HTML jest językiem znaczników#

Pisanie w tego typu języku oznacza tyle, że praca rozpoczyna się od napisania tekstu, do którego następnie dodawane są specjalne znaczniki, umieszczane wokół słów, zdań i akapitów. Znaczniki określają różne elementy strony i mogą dawać odmienne efekty wizualne w różnych przeglądarkach.

2. HTML opisuje strukturę strony#

HTML jest językiem opisu strony a nie wyglądu jej poszczególnych elementów. Idea polega na tym, że większość dokumentów posiada pewne cechy wspólne, takie jak nagłówki, akapity czy listy. Stąd też przed rozpoczęciem pisania można określić jakiego typu elementy będą używane i nadać im odpowiednie nazwy. Co prawda istnieją stare polecenia odpowiedzialne za wygląd lecz nie należy ich stosować.

3. HTML nie opisuje układu strony#

HTML nie mówi nic o tym, jak powinna wyglądać strona, kiedy znajdzie się na ekranie. Znacznik HTML wskazuje tylko, że dany element to nagłówek bądź lista, ale w żaden sposób nie określa, jak ten nagłówek czy lista ma być sformatowana. Domyślne wyświetlanie zależy od stosowanej przeglądarki internetowej.

Rolę prezentacyjną w całości przejęły kaskadowe arkusze stylów (CSS). Style oferują łatwiejsze i kompleksowe zarządzanie wyglądem dokumentu.

Co umożliwia HTML?#

HTML pozwala:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Podstawy (H1) Przeznaczenie HTML-a (H2) Cechy języka HTML (H3) 1. HTML jest językiem znaczników (H4) 2. HTML opisuje strukturę strony (H4) 3. HTML nie opisuje układu strony (H4) Co umożliwia HTML? (H3)