Kolory#

Palety i generatory#

Na przestrzeni lat powstało wiele ciekawych narzędzi do zarządzania, doboru i manipulacji kolorami. Mogą być one wbudowane w nasz edytor tekstu (np. poprzez wtyczki Color Picker lub Quick Color Picker dla Notepada++) czy bezpośrednio udostępnione na stronie internetowej. Istnieją także ciekawe dodatki dla przeglądarek (np. ColorZilla dla Firefoksa lub Chrome) lub zewnętrzne narzędzia (np. ColorMania).

Umieszczę kilka wariantów każdego z narzędzi wprost na stronie, oraz podam kilka odsyłaczy prowadzących do ciekawych rozwiązań online.

Narzędzia online#

Kilka przydatnych odsyłaczy:

Generatory#

Są to narzędzia umożliwiające bezpośredni dobór koloru oraz osobną regulację dla każdej składowej. Mogą występować np. w postaci prostych skryptów wyświetlających kolor podawany w zapisie HEX, jak i w bardzo rozbudowanych wersjach (z możliwością pamiętania, mieszania, konwersji zapisu).

Wariant 1#

Prosty skrypt umożliwiający osobną regulację każdej cyfry w zapisie heksadecymalnym. Efektem działania będzie zwrócenie całkowitej wartości HEX (z możliwością zaznaczenia), wizualnej prezentacji koloru, oraz odcieni dla danej próbki. Autorem skryptu jest Sławomir Kokłowski.

Definicja:
Próbka:
 
Odcienie:

Wariant 2#

Kolejny skrypt pozwalający wyświetlić kilka odcieni dla wskazanego koloru. Wystarczy kliknąć na danym kolorze, wyświetli się nad nim dodatkowe pole z różnymi odcieniami. Autorem skryptu jest Sławomir Kokłowski.

Skrypt domyślnie wyświetla paletę bezpiecznych kolorów webowych.

Palety#

Są to sztywne wykazy z podstawowymi informacjami dla każdego koloru (np. nazwa, wartość RGB, HEX RGB i inne). Część edytorów (lub innych narzędzi) ma wbudowanych wiele predefiniowanych palet. W niektórych z nich możliwe jest tworzenie własnej palety, w której dodajemy najczęściej (lub ostatnio) używane kolory.

Skala szarości#

Kolory przynależące do skali szarości (tryb monochromatyczny) mają identyczne wartości każdej składowej R, G oraz B. Oprócz czarnego i białego występuje cała gama jasności pośrednich. Aby ułatwić wybór odpowiedniego odcienia, umieszczam prostą paletę.

HEX RGBKolor (numer)Składowe RGB
R (red)G (green)B (blue)
#000000000
#080808888
#101010161616
#181818242424
#202020323232
#282828404040
#303030484848
#383838565656
#404040646464
#484848727272
#505050808080
#585858888888
#606060969696
#686868104104104
#707070112112112
#787878120120120
#808080128128128
#888888136136136
#909090144144144
#989898152152152
#A0A0A0160160160
#A8A8A8168168168
#B0B0B0176176176
#B8B8B8184184184
#C0C0C0192192192
#C8C8C8200200200
#D0D0D0208208208
#D8D8D8216216216
#E0E0E0224224224
#E8E8E8232232232
#F0F0F0240240240
#F8F8F8248248248
#FFFFFF255255255

Bezpieczne kolory webowe#

Wiele lat temu, gdy komputery obsługiwały maksymalnie 256 różnych kolorów, zasugerowano wyodrębnienie 216 bezpiecznych kolorów webowych (web-safe colors), rezerwując 40 stałych kolorów systemowych. Dzisiaj nie jest to istotne, ponieważ większość komputerów może wyświetlić wiele milionów różnych kolorów. W celach informacyjnych prezentuję owe kolory oraz ich wartości HEX.

#000000#000033#000066#000099#0000CC#0000FF
#003300#003333#003366#003399#0033CC#0033FF
#006600#006633#006666#006699#0066CC#0066FF
#009900#009933#009966#009999#0099CC#0099FF
#00CC00#00CC33#00CC66#00CC99#00CCCC#00CCFF
#00FF00#00FF33#00FF66#00FF99#00FFCC#00FFFF
#330000#330033#330066#330099#3300CC#3300FF
#333300#333333#333366#333399#3333CC#3333FF
#336600#336633#336666#336699#3366CC#3366FF
#339900#339933#339966#339999#3399CC#3399FF
#33CC00#33CC33#33CC66#33CC99#33CCCC#33CCFF
#33FF00#33FF33#33FF66#33FF99#33FFCC#33FFFF
#660000#660033#660066#660099#6600CC#6600FF
#663300#663333#663366#663399#6633CC#6633FF
#666600#666633#666666#666699#6666CC#6666FF
#669900#669933#669966#669999#6699CC#6699FF
#66CC00#66CC33#66CC66#66CC99#66CCCC#66CCFF
#66FF00#66FF33#66FF66#66FF99#66FFCC#66FFFF
#990000#990033#990066#990099#9900CC#9900FF
#993300#993333#993366#993399#9933CC#9933FF
#996600#996633#996666#996699#9966CC#9966FF
#999900#999933#999966#999999#9999CC#9999FF
#99CC00#99CC33#99CC66#99CC99#99CCCC#99CCFF
#99FF00#99FF33#99FF66#99FF99#99FFCC#99FFFF
#CC0000#CC0033#CC0066#CC0099#CC00CC#CC00FF
#CC3300#CC3333#CC3366#CC3399#CC33CC#CC33FF
#CC6600#CC6633#CC6666#CC6699#CC66CC#CC66FF
#CC9900#CC9933#CC9966#CC9999#CC99CC#CC99FF
#CCCC00#CCCC33#CCCC66#CCCC99#CCCCCC#CCCCFF
#CCFF00#CCFF33#CCFF66#CCFF99#CCFFCC#CCFFFF
#FF0000#FF0033#FF0066#FF0099#FF00CC#FF00FF
#FF3300#FF3333#FF3366#FF3399#FF33CC#FF33FF
#FF6600#FF6633#FF6666#FF6699#FF66CC#FF66FF
#FF9900#FF9933#FF9966#FF9999#FF99CC#FF99FF
#FFCC00#FFCC33#FFCC66#FFCC99#FFCCCC#FFCCFF
#FFFF00#FFFF33#FFFF66#FFFF99#FFFFCC#FFFFFF

Jak łatwo zauważyć z powyższej tabeli, przy zapisie szesnastkowym pożądanymi wartościami składowymi są 00, 33, 66, 99, CC i FF. Za bezpieczną uznawana jest każda trójka złożona z dowolnej kombinacji takich par.

Kolory nazwane (CSS3)#

Aktualne przeglądarki rozpoznają większą liczbę nazw kolorów. Zostały one zdefiniowane w najnowszej specyfikacji CSS3 Color (16 kolorów podstawowych plus 131 dodatkowych). Łącznie mamy do dyspozycji 147 nazw kolorów. Spamiętanie wszystkiego może być ciekawym wyzwaniem, w praktyce stosuje się przede wszystkim zapis szesnastkowy.

Wszystkie nazwy pochodzą z zestawu Netscape Named Colors, który ustalony został wiele lat temu w przeglądarce Netscape 1.1. Większość ówczesnych browserów wprowadziło obsługę rozszerzonego zestawu.

Kolory podstawowe oznaczyłem znakiem wykrzyknika ("!") przy liczbie porządkowej.

Sortowanie według nazwy koloru#
Lp.Nazwa ENKolor (nazwa)Kolor (numer)HEX RGBSkładowe RGB
R (red)G (green)B (blue)
1AliceBlue#F0F8FF240248255
2AntiqueWhite#FAEBD7250235215
3!Aqua#00FFFF0255255
4Aquamarine#7FFFD4127255212
5Azure#F0FFFF240255255
6Beige#F5F5DC245245220
7Bisque#FFE4C4255228196
8!Black#000000000
9BlanchedAlmond#FFEBCD255235205
10!Blue#0000FF00255
11BlueViolet#8A2BE213843226
12Brown#A52A2A1654242
13BurlyWood#DEB887222184135
14CadetBlue#5F9EA095158160
15Chartreuse#7FFF001272550
16Chocolate#D2691E21010530
17Coral#FF7F5025512780
18CornflowerBlue#6495ED100149237
19Cornsilk#FFF8DC255248220
20Crimson#DC143C2202060
21Cyan#00FFFF0255255
22DarkBlue#00008B00139
23DarkCyan#008B8B0139139
24DarkGoldenRod#B8860B18413411
25DarkGray#A9A9A9169169169
26DarkGreen#00640001000
27DarkGrey#A9A9A9169169169
28DarkKhaki#BDB76B189183107
29DarkMagenta#8B008B1390139
30DarkOliveGreen#556B2F8510747
31DarkOrange#FF8C002551400
32DarkOrchid#9932CC15350204
33DarkRed#8B000013900
34DarkSalmon#E9967A233150122
35DarkSeaGreen#8FBC8F143188143
36DarkSlateBlue#483D8B7261139
37DarkSlateGray#2F4F4F477979
38DarkSlateGrey#2F4F4F477979
39DarkTurquoise#00CED10206209
40DarkViolet#9400D31480211
41DeepPink#FF149325520147
42DeepSkyBlue#00BFFF0191255
43DimGray#696969105105105
44DimGrey#696969105105105
45DodgerBlue#1E90FF30144255
46FireBrick#B222221783434
47FloralWhite#FFFAF0255250240
48ForestGreen#228B223413934
49!Fuchsia#FF00FF2550255
50Gainsboro#DCDCDC220220220
51GhostWhite#F8F8FF248248255
52Gold#F8F8FF2552150
53GoldenRod#DAA52021816532
54!Gray#808080128128128
55!Green#00800001280
56GreenYellow#ADFF2F17325547
57Grey#808080128128128
58HoneyDew#F0FFF0240255240
59HotPink#FF69B4255105180
60IndianRed#CD5C5C2059292
61Indigo#4B0082750130
62Ivory#FFFFF0255255240
63Khaki#F0E68C240230140
64Lavender#E6E6FA230230250
65LavenderBlush#FFF0F5255240245
66LawnGreen#7CFC001242520
67LemonChiffon#FFFACD255250205
68LightBlue#ADD8E6173216230
69LightCoral#F08080240128128
70LightCyan#E0FFFF224255255
71LightGoldenRodYellow#FAFAD2250250210
72LightGray#D3D3D3211211211
73LightGreen#90EE90144238144
74LightGrey#D3D3D3211211211
75LightPink#FFB6C1255182193
76LightSalmon#FFA07A255160122
77LightSeaGreen#20B2AA32178170
78LightSkyBlue#87CEFA135206250
79LightSlateGray#778899119136153
80LightSlateGrey#778899119136153
81LightSteelBlue#B0C4DE176196222
82LightYellow#FFFFE0255255224
83!Lime#00FF0002550
84LimeGreen#32CD325020550
85Linen#FAF0E6250240230
86Magenta#FF00FF2550255
87!Maroon#80000012800
88MediumAquaMarine#66CDAA102205170
89MediumBlue#0000CD00205
90MediumOrchid#BA55D318685211
91MediumPurple#9370D8147112219
92MediumSeaGreen#3CB37160179113
93MediumSlateBlue#7B68EE123104238
94MediumSpringGreen#00FA9A0250154
95MediumTurquoise#48D1CC72209204
96MediumVioletRed#C7158519921133
97MidnightBlue#1919702525112
98MintCream#F5FFFA245255250
99MistyRose#FFE4E1255228225
100Moccasin#FFE4B5255228181
101NavajoWhite#FFDEAD255222173
102!Navy#00008000128
103OldLace#FDF5E6253245230
104!Olive#8080001281280
105OliveDrab#6B8E2310714235
106Orange#FFA5002551650
107OrangeRed#FF4500255690
108Orchid#DA70D6218112214
109PaleGoldenRod#EEE8AA238232170
110PaleGreen#98FB98152251152
111PaleTurquoise#AFEEEE175238238
112PaleVioletRed#D87093219112147
113PapayaWhip#FFEFD5255239213
114PeachPuff#FFDAB9255218185
115Peru#CD853F20513363
116Pink#FFC0CB255192203
117Plum#DDA0DD221160221
118PowderBlue#B0E0E6176224230
119!Purple#8000801280128
120!Red#FF000025500
121RosyBrown#BC8F8F188143143
122RoyalBlue#4169E165105225
123SaddleBrown#8B45131396919
124Salmon#FA8072250128114
125SandyBrown#F4A46024416496
126SeaGreen#2E8B574613987
127SeaShell#FFF5EE255245238
128Sienna#A0522D1608245
129!Silver#C0C0C0192192192
130SkyBlue#87CEEB135206235
131SlateBlue#6A5ACD10690205
132SlateGray#708090112128144
133SlateGrey#708090112128144
134Snow#FFFAFA255250250
135SpringGreen#00FF7F0255127
136SteelBlue#4682B470130180
137Tan#D2B48C210180140
138!Teal#0080800128128
139Thistle#D8BFD8216191216
140Tomato#FF63472559971
141Turquoise#40E0D064224208
142Violet#EE82EE238130238
143Wheat#F5DEB3245222179
144!White#FFFFFF255255255
145WhiteSmoke#F5F5F5245245245
146!Yellow#FFFF002552550
147YellowGreen#9ACD3215420550
Sortowanie według wartości HEX#
Lp.Nazwa ENKolor (nazwa)Kolor (numer)HEX RGBSkładowe RGB
R (red)G (green)B (blue)
1!Black#000000000
2!Navy#00008000128
3DarkBlue#00008B00139
4MediumBlue#0000CD00205
5!Blue#0000FF00255
6DarkGreen#00640001000
7!Green#00800001280
8!Teal#0080800128128
9DarkCyan#008B8B0139139
10DeepSkyBlue#00BFFF0191255
11DarkTurquoise#00CED10206209
12MediumSpringGreen#00FA9A0250154
13!Lime#00FF0002550
14SpringGreen#00FF7F0255127
15!Aqua#00FFFF0255255
16Cyan#00FFFF0255255
17MidnightBlue#1919702525112
18DodgerBlue#1E90FF30144255
19LightSeaGreen#20B2AA32178170
20ForestGreen#228B223413934
21SeaGreen#2E8B574613987
22DarkSlateGray#2F4F4F477979
23DarkSlateGrey#2F4F4F477979
24LimeGreen#32CD325020550
25MediumSeaGreen#3CB37160179113
26Turquoise#40E0D064224208
27RoyalBlue#4169E165105225
28SteelBlue#4682B470130180
29DarkSlateBlue#483D8B7261139
30MediumTurquoise#48D1CC72209204
31Indigo#4B0082750130
32DarkOliveGreen#556B2F8510747
33CadetBlue#5F9EA095158160
34CornflowerBlue#6495ED100149237
35MediumAquaMarine#66CDAA102205170
36DimGray#696969105105105
37DimGrey#696969105105105
38SlateBlue#6A5ACD10690205
39OliveDrab#6B8E2310714235
40SlateGray#708090112128144
41SlateGrey#708090112128144
42LightSlateGray#778899119136153
43LightSlateGrey#778899119136153
44MediumSlateBlue#7B68EE123104238
45LawnGreen#7CFC001242520
46Chartreuse#7FFF001272550
47Aquamarine#7FFFD4127255212
48!Maroon#80000012800
49!Purple#8000801280128
50!Olive#8080001281280
51!Gray#808080128128128
52Grey#808080128128128
53SkyBlue#87CEEB135206235
54LightSkyBlue#87CEFA135206250
55BlueViolet#8A2BE213843226
56DarkRed#8B000013900
57DarkMagenta#8B008B1390139
58SaddleBrown#8B45131396919
59DarkSeaGreen#8FBC8F143188143
60LightGreen#90EE90144238144
61MediumPurple#9370D8147112219
62DarkViolet#9400D31480211
63PaleGreen#98FB98152251152
64DarkOrchid#9932CC15350204
65YellowGreen#9ACD3215420550
66Sienna#A0522D1608245
67Brown#A52A2A1654242
68DarkGray#A9A9A9169169169
69DarkGrey#A9A9A9169169169
70LightBlue#ADD8E6173216230
71GreenYellow#ADFF2F17325547
72PaleTurquoise#AFEEEE175238238
73LightSteelBlue#B0C4DE176196222
74PowderBlue#B0E0E6176224230
75FireBrick#B222221783434
76DarkGoldenRod#B8860B18413411
77MediumOrchid#BA55D318685211
78RosyBrown#BC8F8F188143143
79DarkKhaki#BDB76B189183107
80!Silver#C0C0C0192192192
81MediumVioletRed#C7158519921133
82IndianRed#CD5C5C2059292
83Peru#CD853F20513363
84Chocolate#D2691E21010530
85Tan#D2B48C210180140
86LightGray#D3D3D3211211211
87LightGrey#D3D3D3211211211
88PaleVioletRed#D87093219112147
89Thistle#D8BFD8216191216
90Orchid#DA70D6218112214
91GoldenRod#DAA52021816532
92Crimson#DC143C2202060
93Gainsboro#DCDCDC220220220
94Plum#DDA0DD221160221
95BurlyWood#DEB887222184135
96LightCyan#E0FFFF224255255
97Lavender#E6E6FA230230250
98DarkSalmon#E9967A233150122
99Violet#EE82EE238130238
100PaleGoldenRod#EEE8AA238232170
101LightCoral#F08080240128128
102Khaki#F0E68C240230140
103AliceBlue#F0F8FF240248255
104HoneyDew#F0FFF0240255240
105Azure#F0FFFF240255255
106SandyBrown#F4A46024416496
107Wheat#F5DEB3245222179
108Beige#F5F5DC245245220
109WhiteSmoke#F5F5F5245245245
110MintCream#F5FFFA245255250
111GhostWhite#F8F8FF248248255
112Salmon#FA8072250128114
113AntiqueWhite#FAEBD7250235215
114Linen#FAF0E6250240230
115LightGoldenRodYellow#FAFAD2250250210
116OldLace#FDF5E6253245230
117!Red#FF000025500
118!Fuchsia#FF00FF2550255
119Magenta#FF00FF2550255
120DeepPink#FF149325520147
121OrangeRed#FF4500255690
122Tomato#FF63472559971
123HotPink#FF69B4255105180
124Coral#FF7F5025512780
125DarkOrange#FF8C002551400
126LightSalmon#FFA07A255160122
127Orange#FFA5002551650
128LightPink#FFB6C1255182193
129Pink#FFC0CB255192203
130Gold#F8F8FF2552150
131PeachPuff#FFDAB9255218185
132NavajoWhite#FFDEAD255222173
133Moccasin#FFE4B5255228181
134Bisque#FFE4C4255228196
135MistyRose#FFE4E1255228225
136BlanchedAlmond#FFEBCD255235205
137PapayaWhip#FFEFD5255239213
138LavenderBlush#FFF0F5255240245
139SeaShell#FFF5EE255245238
140Cornsilk#FFF8DC255248220
141LemonChiffon#FFFACD255250205
142FloralWhite#FFFAF0255250240
143Snow#FFFAFA255250250
144!Yellow#FFFF002552550
145LightYellow#FFFFE0255255224
146Ivory#FFFFF0255255240
147!White#FFFFFF255255255
Sortowanie według odcieni#
Lp.Nazwa ENKolor (nazwa)Kolor (numer)HEX RGBSkładowe RGB
R (red)G (green)B (blue)
Odcienie czerwieni
1IndianRed#CD5C5C2059292
2LightCoral#F08080240128128
3Salmon#FA8072250128114
4DarkSalmon#E9967A233150122
5LightSalmon#FFA07A255160122
6Crimson#DC143C2202060
7!Red#FF000025500
8FireBrick#B222221783434
9DarkRed#8B000013900
Odcienie różu
10Pink#FFC0CB255192203
11LightPink#FFB6C1255182193
12HotPink#FF69B4255105180
13DeepPink#FF149325520147
14MediumVioletRed#C7158519921133
15PaleVioletRed#D87093219112147
Odcienie pomarańczu
16Coral#FF7F5025512780
17Tomato#FF63472559971
18OrangeRed#FF4500255690
19DarkOrange#FF8C002551400
20Orange#FFA5002551650
Odcienie żółtego
21Gold#F8F8FF2552150
22!Yellow#FFFF002552550
23LightYellow#FFFFE0255255224
24LemonChiffon#FFFACD255250205
25LightGoldenRodYellow#FAFAD2250250210
26PapayaWhip#FFEFD5255239213
27Moccasin#FFE4B5255228181
28PeachPuff#FFDAB9255218185
29PaleGoldenRod#EEE8AA238232170
30Khaki#F0E68C240230140
31DarkKhaki#BDB76B189183107
Odcienie fioletu
32Lavender#E6E6FA230230250
33Thistle#D8BFD8216191216
34Plum#DDA0DD221160221
35Violet#EE82EE238130238
36Orchid#DA70D6218112214
37!Fuchsia#FF00FF2550255
38Magenta#FF00FF2550255
39MediumOrchid#BA55D318685211
40MediumPurple#9370D8147112219
41BlueViolet#8A2BE213843226
42DarkViolet#9400D31480211
43DarkOrchid#9932CC15350204
44DarkMagenta#8B008B1390139
45!Purple#8000801280128
46Indigo#4B0082750130
47SlateBlue#6A5ACD10690205
48DarkSlateBlue#483D8B7261139
49MediumSlateBlue#7B68EE123104238
Odcienie zieleni
50GreenYellow#ADFF2F17325547
51Chartreuse#7FFF001272550
52LawnGreen#7CFC001242520
53!Lime#00FF0002550
54LimeGreen#32CD325020550
55PaleGreen#98FB98152251152
56LightGreen#90EE90144238144
57MediumSpringGreen#00FA9A0250154
58SpringGreen#00FF7F0255127
59MediumSeaGreen#3CB37160179113
60SeaGreen#2E8B574613987
61ForestGreen#228B223413934
62!Green#00800001280
63DarkGreen#00640001000
64YellowGreen#9ACD3215420550
65OliveDrab#6B8E2310714235
66!Olive#8080001281280
67DarkOliveGreen#556B2F8510747
68MediumAquaMarine#66CDAA102205170
69DarkSeaGreen#8FBC8F143188143
70LightSeaGreen#20B2AA32178170
71DarkCyan#008B8B0139139
72!Teal#0080800128128
Odcienie niebieskiego
73!Aqua#00FFFF0255255
74Cyan#00FFFF0255255
75LightCyan#E0FFFF224255255
76PaleTurquoise#AFEEEE175238238
77Aquamarine#7FFFD4127255212
78Turquoise#40E0D064224208
79MediumTurquoise#48D1CC72209204
80DarkTurquoise#00CED10206209
81CadetBlue#5F9EA095158160
82SteelBlue#4682B470130180
83LightSteelBlue#B0C4DE176196222
84PowderBlue#B0E0E6176224230
85LightBlue#ADD8E6173216230
86SkyBlue#87CEEB135206235
87LightSkyBlue#87CEFA135206250
88DeepSkyBlue#00BFFF0191255
89DodgerBlue#1E90FF30144255
90CornflowerBlue#6495ED100149237
91RoyalBlue#4169E165105225
92!Blue#0000FF00255
93MediumBlue#0000CD00205
94DarkBlue#00008B00139
95!Navy#00008000128
96MidnightBlue#1919702525112
Odcienie bronzu
97Cornsilk#FFF8DC255248220
98BlanchedAlmond#FFEBCD255235205
99Bisque#FFE4C4255228196
100NavajoWhite#FFDEAD255222173
101Wheat#F5DEB3245222179
102BurlyWood#DEB887222184135
103Tan#D2B48C210180140
104RosyBrown#BC8F8F188143143
105SandyBrown#F4A46024416496
106GoldenRod#DAA52021816532
107DarkGoldenRod#B8860B18413411
108Peru#CD853F20513363
109Chocolate#D2691E21010530
110SaddleBrown#8B45131396919
111Sienna#A0522D1608245
112Brown#A52A2A1654242
113!Maroon#80000012800
Odcienie bieli
114!White#FFFFFF255255255
115Snow#FFFAFA255250250
116HoneyDew#F0FFF0240255240
117MintCream#F5FFFA245255250
118Azure#F0FFFF240255255
119AliceBlue#F0F8FF240248255
120GhostWhite#F8F8FF248248255
121WhiteSmoke#F5F5F5245245245
122SeaShell#FFF5EE255245238
123Beige#F5F5DC245245220
124OldLace#FDF5E6253245230
125FloralWhite#FFFAF0255250240
126Ivory#FFFFF0255255240
127AntiqueWhite#FAEBD7250235215
128Linen#FAF0E6250240230
129LavenderBlush#FFF0F5255240245
130MistyRose#FFE4E1255228225
Odcienie szarości
131Gainsboro#DCDCDC220220220
132LightGray#D3D3D3211211211
133LightGrey#D3D3D3211211211
134!Silver#C0C0C0192192192
135DarkGray#A9A9A9169169169
136DarkGrey#A9A9A9169169169
137!Gray#808080128128128
138Grey#808080128128128
139DimGray#696969105105105
140DimGrey#696969105105105
141LightSlateGray#778899119136153
142LightSlateGrey#778899119136153
143SlateGray#708090112128144
144SlateGrey#708090112128144
145DarkSlateGray#2F4F4F477979
146DarkSlateGrey#2F4F4F477979
147!Black#000000000
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Kolory (H1) Palety i generatory (H2) Narzędzia online (H3) Generatory (H3) Wariant 1 (H4) Wariant 2 (H4) Palety (H3) Skala szarości (H4) Bezpieczne kolory webowe (H4) Kolory nazwane (CSS3) (H4) Sortowanie według nazwy koloru (H5) Sortowanie według wartości HEX (H5) Sortowanie według odcieni (H5)