Color Picker#

Podstawowe informacje#

Instalacja#

Proces instalacji wtyczki przebiega w sposób standardowy. Finalnie na całą wtyczkę składają się następujące pliki i foldery:

Wtyczka w oknie Zarządzanie wtyczkami jest widoczna pod nazwą "Don Rowlett Color Picker".

Menu wtyczki#

U góry na Pasku menu plugin tworzy następujące menu wtyczki:

Color Picker - menu wtyczki w domyślnym stanie

Rysunek. Color Picker - menu wtyczki w domyślnym stanie

Opis#

W programie Notepad++ nie istnieje żadna wbudowana paleta kolorów. Jako substytut można wykorzystać omawianą wtyczkę. Klikając u góry na Pasku menu kolejno Wtyczki >> Color Picker >> Color Picker przywołujemy okno z kontrolą wybranego koloru:

Color Picker - okno z kontrolą wybranego koloru i zaznaczonymi najważniejszymi jego elementami

Rysunek. Color Picker - okno z kontrolą wybranego koloru i zaznaczonymi najważniejszymi jego elementami

Powyższe okno ma charakter modalny. Dopóki nie wybierzemy jakiegoś koloru przyciskiem OK lub nie zamkniemy okna przyciskiem [X] czy kombinacją klawiszy Alt+F4 to żadne inne akcje dla pozostałych okien programu NPP nie będą akceptowane.

Okno z kontrolą wybranego koloru można scharakteryzować następująco:

Wtyczka oferuje także dodatkowe okno modalne z podglądem 23 nazwanych kolorów w języku Delphi, które przywołujemy klikając u góry na Pasku menu kolejno Wtyczki >> Color Picker >> Named Colors in Delphi. Niestety nie można skopiować z tego okna żadnej wartości bo każde kliknięcie lewym przyciskiem myszy w obrębie okna powoduje jego zamknięcie.

Color Picker - okno z podgląd 23 nazwanych kolorów w języku Delphi

Rysunek. Color Picker - okno z podgląd 23 nazwanych kolorów w języku Delphi

Ogólnie rzecz biorąc wtyczka zapewnia najprostszą formę operowania kolorami. Do największych jej wad należy wymienić:

W razie potrzeby można skorzystać z kolejnej wtyczki Quick Color Picker, jakiegoś zewnętrznego programu (np. ColorMania) lub narzędzi online.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Color Picker (H1) Podstawowe informacje (H2) Instalacja (H2) Menu wtyczki (H2) Opis (H2)