Exuberant Ctags#

Program ctags#

--totals#

Argument --totals odpowiada za włączenie lub wyłączenie (domyślnie) trybu wyświetlania podsumowujących statystyk dla przetworzonych plików w bieżącym wywołaniu programu ctags. Jeśli przekażemy wiele argumentów --totals to decydujący będzie tylko ten ostatni. Argument --totals to jeden z odroczonych argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --totals[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że argument --totals nie zadziała w sytuacji, kiedy użyty zostanie razem z jakimś argumentem pobierającym informacje ze standardowego wejścia, np. -L - lub --filter.

Podsumowujące statystyki dla przetworzonych plików # wyświetlane są w trzech osobnych liniach, gdzie każda z nich zawiera:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --totals=yes *
ctags --totals=on *
ctags --totals=1 *
ctags --totals="" *
ctags --totals= *
ctags --totals *

ctags --totals=no *
ctags --totals=off *
ctags --totals=0 *
ctags *

ctags * --totals=yes
ctags -R --totals=yes

ctags --totals=yes -R
ctags --totals=yes test.js test.html
ctags test.js --totals=yes test.html

ctags -V --totals=yes -R
ctags --totals=yes -V -R

ctags test.js --totals=yes test.html --totals=no	:: bez wyświetlania podsumowujących statystyk

ctags --totals=yes -R > log.txt						:: przekierowanie podsumowujących statystyk do pliku

:: Błędne przypadki

ctags --totals
ctags --totals=cos
ctags --totals=" "

Efekt:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
7 files, 55 lines (0 kB) scanned in 0.0 seconds (805 kB/s)
28 tags added to tag file
28 tags sorted in 0.00 seconds
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --totals (H3) Opis działania (H4)