Debug Info#

W programie Notepad++ występuje dodatkowe okno wyświetlające dokładniejsze informacje o programie. Przywołujemy je wybierając u góry na Pasku menu kolejno ? >> Informacje o środowisku....

Notepad++ - okno Debug Info z dokładniejszymi informacjami o NPP

Rysunek. Notepad++ - okno Debug Info z dokładniejszymi informacjami o NPP

W oknie Debug Info możemy wyróżnić następujące elementy:

Z okna Debug Info możemy samodzielnie skopiować dowolną część informacji poprzez jej zaznaczenie, możemy także kliknąć przycisk Copy debug info to clipboard, który automatycznie zaznaczy i skopiuje do schowka wszystkie dane. Mając aktywne okno Debug Info można je zamknąć poprzez wciśnięcie klawisza Escape, Spacja, Enter lub klikając na przycisk OK.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Debug Info (H1)