Lista zamkniętych plików#

W programie Notepad++ istnieje lista ostatnio zamkniętych plików z obu widoków, którą widzimy u góry na Pasku menu pod pozycją Pliki. Domyślnie jest ona włączona, zawiera ścieżki absolutne dla 10. ostatnio zamkniętych plików i wszystkie one są widoczne wprost pod pozycją Pliki (bez dodatkowego podmenu). Na pierwszej pozycji (oznaczonej numerem 1) zawsze znajduje się ostatnio zamknięty plik, a na dalszych pozycjach umieszczane są kolejne ostatnio zamknięte pliki.

Notepad++ - lista zamkniętych plików

Rysunek. Notepad++ - lista zamkniętych plików

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że na liście zamkniętych plików nigdy nie będzie pliku, który jest aktualnie otwarty w programie Notepad++. To oznacza, że otworzenie jakiegoś pliku, który znajduje się na liście zamkniętych plików (dowolnym sposobem, np. poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na którymś pliku tejże listy lub wybranie go klawiaturą, przeciągnięcie pliku do Obszaru edycji czy skorzystanie z Obszaru roboczego lub Projektu), powoduje automatyczne jego usunięcie z listy zamkniętych plików.

Pod listą zamkniętych plików umieszczono trzy kolejne polecenia, które wykonują pewne operacje na liście:

W ustawieniach programu mamy kilka dodatkowych opcji kontrolujących zachowaniem listy zamkniętych plików. Przywołujemy je poprzez wybranie u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Historia ostatnich plików.

Notepad++ - domyślne ustawienia dla listy zamkniętych plików

Rysunek. Notepad++ - domyślne ustawienia dla listy zamkniętych plików

Ustawienia te są przechowywane w pliku NPP\config.xml w elemencie <History>. Przykładowy stan tego elementu jest następujący:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<History nbMaxFile="10" inSubMenu="no" customLength="-1">
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\HotFudgeSundae.xml" />
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\Hello Kitty.xml" />
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\Deep Black.xml" />
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\DansLeRuSH-Dark.xml" />
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\CrimsTeam.xml" />
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\Choco.xml" />
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\Bespin.xml" />
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\Black board.xml" />
	<File filename="D:\_test\NPPClean\themes\Mono Industrial.xml" />
</History>

Lista zamkniętych plików to wygodne rozwiązanie, szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy omyłkowo zamkniemy jakiś plik lub pliki. Dla łatwiejszego dostępu do listy warto sobie dodać jej polecenia (lub całe podmenu po włączeniu go w opcjach) do menu kontekstowego Obszaru edycji.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Lista zamkniętych plików (H1)