Argumenty wiersza poleceń#

-qt#

Po uruchomieniu programu Notepad++ do Obszaru edycji w nowo otwartej karcie nastąpi automatyczne wprowadzenie tekstu podanego wprost.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -qt<Text> [-qSpeed<X>] [-l<lang>]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -qtWyraz
notepad++ -multiInst -qtWyraz

notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed1 -lcpp
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed2 -lphp
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 -qSpeed3 -lhtml

notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 change.log
notepad++ -multiInst -qtWyraz1%20Wyraz2%20Wyraz3 c*

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -qt
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -qt (H2) Opis działania (H3)