Exuberant Ctags#

Program ctags#

−−etags−include#

Argument −etags−include określa dodatkową informację (zwykle ścieżkę względną lub bezwzględną do dodatkowego pliku z tagami), która zostanie dodana na samym końcu wygenerowanych tagów pochodzących z bieżącego wywołania programu ctags. Argument −−etags−include to jeden z odroczonych argumentów i działa tylko w trybie etags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags −e −etags−include[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu −−etags−include:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -e −−etags−include=""
ctags -e -−−etags−include=
ctags -e −−etags−include

ctags -e -−etags−include=tagi
ctags -e −−etags−include=../tagi

ctags -e -−etags−include -−etags−include
ctags -e -−etags−include=tagi -−etags−include=../tagi

ctags -e -−etags−include *
ctags -e * -−etags−include

ctags -e -−etags−include -R
ctags -e -R -−etags−include

ctags -e -−etags−include test.js -−etags−include test.html

:: Błędne przypadki

ctags −−etags−include
ctags −−etags−include -e
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) −−etags−include (H3) Opis działania (H4)