Argumenty wiersza poleceń#

-noPlugin#

Uruchamia program Notepad++ bez załadowania wtyczek. Może być to przydatne w sytuacji, kiedy chcemy ustalić, skąd pochodzi niewłaściwe działanie programu lub całkowita jego awaria (od wtyczek czy wprost z NPP). Alternatywnie można też chwilowo zmienić nazwę głównego folderu z wtyczkami NPP\plugins lub nazwę katalogu wtyczki/wtyczek z tego folderu.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -noPlugin

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -noPlugin
notepad++ -multiInst -noPlugin
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -noPlugin (H2) Opis działania (H3)