Customize Toolbar#

Podstawowe informacje#

Instalacja#

Proces instalacji wtyczki przebiega w sposób standardowy. Finalnie na całą wtyczkę składają się następujące pliki i foldery:

Menu wtyczki#

U góry na Pasku menu plugin tworzy następujące menu wtyczki:

Customize Toolbar - menu wtyczki w domyślnym stanie

Rysunek. Customize Toolbar - menu wtyczki w domyślnym stanie

Opis#

Wtyczka daje pełną kontrolę nad wszystkimi przyciskami widocznymi na Pasku narzędzi. Na starcie wtyczka definiuje 29 dodatkowych przycisków dla najczęściej używanych poleceń w NPP. Oczywiście standardowe przyciski pochodzące z samego programu, jaki i przyciski z dogranych w późniejszym czasie pluginów (jeśli istnieją), również zostają obsłużone przez wtyczkę.

Zarządzanie przyciskami#

Kiedy wtyczka zostaje po raz pierwszy zainstalowana to żadne dodatkowe przyciski nie są jeszcze wyświetlane na Pasku narzędzi. Kontrolę nad przyciskami przeprowadza się za pośrednictwem okna Dostosowanie paska narzędzi #, które przywołujemy klikając u góry na Pasku menu kolejno Wtyczki >> Customize Toolbar >> Customize....

Customize Toolbar - okno Dostosowanie paska narzędzi

Rysunek. Customize Toolbar - okno Dostosowanie paska narzędzi

W oknie tym możemy dowolnie manewrować wyświetlaniem i położeniem poszczególnych przycisków. Udostępniono także opcję powrotu do pierwotnego położenia standardowych przyciski programu poprzez kliknięcie na przycisk Zresetuj. Warto poświęcić nieco czasu i powyciągać sobie najważniejsze lub najczęściej przez nas używane przyciski. Poszczególne grupy przycisków spełniających podobne zadania można oddzielać od siebie przyciskiem Separator.

Gdy liczba przycisków na Pasku narzędzi będzie większa niż szerokość głównego okna programu, to niewidoczne przyciski zostaną zwinięte do jednej listy dostępnej przez dedykowany wskaźnik >>. Dodatek umożliwia włączenie opcji Wrap Toolbar, która rozłoży przyciski na wiele wierszy, przez co zawsze pozostaną widoczne, niezależnie od szerokości głównego okna programu.

Od wersji 4.0 wprowadzono szereg udogodnień. Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w wolnym obszarze Paska narzędzi automatycznie otworzy okno Dostosowanie paska narzędzi. Istnieje też osobny przycisk Customize... (z ikonką Przycisk Customize...) otwierający omawiane okno, który można sobie wyciągnąć na Pasek narzędzi. Wszystkie przyciski na Pasku narzędzi można wprost przeciągać i upuszczać klikając je lewym przyciskiem myszki z jednoczesnym wciśnięciem klawisza Shift. Wynika z tego kilka ciekawych zachowań:

Powyższe sztuczki pozwalają pominąć okno Dostosowanie paska narzędzi przy przemieszczaniu już wyciągniętych przycisków widocznych na Pasku narzędzi. Z drugiej jednak strony okno to zapewnia kompleksowe sterowanie wszystkimi przyciskami (widocznymi jak i niewidocznymi), i w pewnych sytuacja skorzystanie z niego jest wręcz niezbędne.

Tworzenie dodatkowych przycisków#

Prawdziwą siłą omawianej wtyczki jest możliwość tworzenia własnych przycisków dostępna od wersji 3.0 (relase note, info z forum). Dotyczy to dowolnej opcji NPP jak i dogranych pluginów. Cały proces powinien przebiegać w następujący sposób:

Instrukcja obsługi (w języku angielskim) znajduje się w opcjach wtyczki, wystarczy wybrać u góry na Pasku menu kolejno Wtyczki >> Customize Toolbar >> Help - OverView lub Help - Custom Buttons.

Poniżej zamieszczam poprawną zawartość pliku NPP\plugins\Config\CustomizeToolbar.btn z definicjami dla paru przycisków:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
Edycja,Tablica znaków
Edycja,Tablica znaków,
Edycja,Tablica znaków,,
Edycja,Tablica znaków,,,
Edycja,Tablica znaków,,,z_ascii.bmp

Ustawienia,Ustawienia...,,,z_config.bmp
Ustawienia,Skróty klawiszowe...,,,z_shortcut.bmp

Wtyczki,Color Picker,Color Picker,,../../../wspolne/z_color1.bmp
Wtyczki,Quick Color Picker +,Enable Quick Color Picker,,../../../wspolne/z_color2.bmp

Wtyczki,Color Picker,Color Picker,,ikonki/color1.bmp
Wtyczki,Color Picker,Color Picker,,/ikonki/color1.bmp
Wtyczki,Color Picker,Color Picker,,./ikonki/color1.bmp

Wskazówki#

Ważnym jest, że w przeciwieństwie do konfiguracji menu kontekstowego Obszaru edycji, tutaj w deklaracjach przycisków wszystkie nazwy z Paska menu należy podawać zgodnie z aktualnie wybranym tłumaczeniem (bezpośrednie odwołanie do numeru ID polecenia nie jest wspierane przez wtyczkę). Ponadto trzeba zachować precyzję z dokładnością do jednego znaku w nazwie (nawet białego, np. spacji). W przeszłości zdarzało się, że w polskim tłumaczeniu niektórym poleceniom niepotrzebnie dostawiano znaki spacji na końcu ich nazw, np. "Tablica znaków ". Patrząc jedynie na GUI programu jest to niemożliwe do wykrycia, a próba utworzenia definicji bez tej jednej spacji oczywiście powodowała pojawienie się przycisku z domyślną ikonką szarego młotka. Uczulam przed tego typu kwiatkami.

Kolejnym # problemem mogą być notoryczne zmiany w polskim tłumaczeniu. Jeśli przy aktualizacji NPP niechcący lub świadomie usuniemy plik NPP\nativeLang.xml to otrzymamy aktualną wersję tłumaczenia. Kłopot polega na tym, że z niewiadomego mi powodu, niektóre osoby ciągle gmerają w polskim tłumaczeniu, niekiedy zmieniając już utrwalone nazwy ich analogicznymi wersjami, np. Ustawienia vs Preferencje, Pluginy vs Wtyczki, Skróty klawiaturowe vs Skróty klawiszowe, można wymieniać bez końca. Jeśli w definicjach przycisków korzystaliśmy ze zmienionych nazw to staną się one nieprawidłowe i w zamian otrzymamy przyciski z domyślną ikonką szarego młotka. W razie problemów należy skorygować definicje dla wszystkich niedziałających przycisków.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Customize Toolbar (H1) Podstawowe informacje (H2) Instalacja (H2) Menu wtyczki (H2) Opis (H2) Zarządzanie przyciskami (H3) Tworzenie dodatkowych przycisków (H3) Wskazówki (H3)