Exuberant Ctags#

Program ctags#

--excmd#

Argument --excmd określa jeden z trzech trybów wyszukiwania zgodnych z poleceniami edytora EX (pole tagaddress), który w docelowym edytorze tekstowym zostanie wykorzystany do zlokalizowania tagów pochodzących z bieżącego wywołania programu ctags. W celu zachowania spójnego wyniku dla wszystkich analizowanych plików najlepiej umieszczać argument --excmd jeszcze przed pierwszym analizowanym plikiem. Argument --excmd jest ignorowany w trybie etags.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --excmd=value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Argument --excmd można podawać naprzemiennie z argumentem -n czy -N, nawet wiele razy (separatorem jest spacja), i każdy kolejny będzie miał wpływ tylko na te pliki, które występują bezpośrednio po nim.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --excmd=number *
ctags --excmd=n *
ctags -n *

ctags --excmd=pattern *
ctags --excmd=p *
ctags -N *

ctags --excmd=mixed *
ctags --excmd=m *
ctags *

ctags --excmd=p --excmd=n *						:: oznaczanie położenia numerami linii
ctags --excmd=n --excmd=p *						:: oznaczanie położenia wzorcami wyszukiwania

ctags --excmd=n test.js --excmd=p test.html		:: oznaczanie położenia numerami linii w pliku 'test.js', a potem wzorcami wyszukiwania w pliku 'test.html'

:: Błędne przypadki

ctags --excmd
ctags --excmd=
ctags --excmd=""
ctags --excmd=" "
ctags --excmd=cos
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --excmd (H3) Opis działania (H4)