Exuberant Ctags#

Program ctags#

--line−directives#

Argument --line−directives dla bieżącego wywołania programu ctags odpowiada za włączenie lub wyłączenie (domyślnie) przetwarzania dyrektywy #line (info1, info2, info3, info4), która wpływa na postać generowanych tagów znajdujących się za tą dyrektywą.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --line−directives[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu --line−directives:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -n --line−directives=yes *						:: przetwarzanie dyrektywy #line włączone
ctags -n --line−directives=on *
ctags -n --line−directives=1 *
ctags -n --line−directives="" *
ctags -n --line−directives= *
ctags -n --line−directives *

ctags -n --line−directives=no *							:: przetwarzanie dyrektywy #line wyłączone
ctags -n --line−directives=off *
ctags -n --line−directives=0 *
ctags -n *

ctags -n --line−directives=yes --line−directives=no *	:: przetwarzanie dyrektywy #line wyłączone
ctags -n --line−directives=no --line−directives=yes *	:: przetwarzanie dyrektywy #line włączone

ctags -n --line−directives=yes test.js --line−directives=no test.html	:: przetwarzanie dyrektywy #line włączone dla pliku 'test.js' i wyłączone dla pliku 'test.html'

:: Błędne przypadki

ctags --line−directives
ctags --line−directives=cos
ctags --line−directives=" "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --line−directives (H3) Opis działania (H4)