Exuberant Ctags#

Program ctags#

--links#

Argument --links odpowiada za włączenie (domyślnie) lub wyłączenie przetwarzania linków symbolicznych (WikiEN, WikiPL) w rekursywnym analizowaniu zawartości folderów (kontrolowanym przez argument --recurse lub -R) dla bieżącego wywołania programu ctags.

Wygląda na to, że omijanie linków symbolicznych przy użyciu argumentu --links nie działa w ostatniej oficjalnej wersji programu ctags dla systemu Windows.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --links[=value] [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags --links=yes -R
ctags --links=on -R
ctags --links=1 -R
ctags --links="" -R
ctags --links= -R
ctags --links -R

ctags --links=no -R
ctags --links=off -R
ctags --links=0 -R
ctags -R

ctags -R --links=no
ctags --links=no -R

ctags --links=no -R folderA folderB
ctags --links=no -R folderA --links=yes folderB

:: Błędne przypadki

ctags --links
ctags --links=cos
ctags --links=" "
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) --links (H3) Opis działania (H4)