Exuberant Ctags#

Program ctags#

Bieżący folder roboczy#

Przy uruchamianiu dowolnego programu można mu przypisać tzw. bieżący folder roboczy (current working directory - skrót CWD) [WikiEN, WikiPL], który bardzo często określa się zamiennym terminem folder roboczy (working directory) lub bieżący folder (current directory). Folder roboczy jest wykorzystywany w trakcie działania programu, np. kiedy program odwołuje się do pliku przy użyciu samej nazwy lub ścieżki względnej (w przeciwieństwie do pliku określanego pełną ścieżką), to wtedy ustala jego rzeczywiste położenie w oparciu o folder roboczy. Przykładowo program z folderem roboczym /my_folder, który prosi o utworzenie pliku test.txt, zakończy swoje działanie tworząc pliku w /my_folder/test.txt.

Folder roboczy dla konkretnego programu zwykle ustawiany jest jeszcze przed jego uruchomieniem. Oto najczęściej spotykane przypadki:

W systemowej konsoli można bardzo szybko wyświetlić pełną ścieżkę folderu roboczego, np. w Windowsie za pomocą polecenia cd lub chdir (WikiEN, MS), a w Uniksach za pomocą polecenia pwd (WikiEN, WikiPL). W obu tych systemach polecenie cd służy także do zmiany folderu roboczego. Prosty przykład dla Windowsa:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
cd					:: wyświetli bieżący folder roboczy

					:: I sposób zmiany folderu roboczego
cd /d c:\Windows	:: zmieniamy partycję (jeśli była inna) i bieżący folder roboczy
cd					:: wyświetli c:\Windows

					:: II sposób zmiany folderu roboczego
c:					:: zmieniamy partycję (jeśli była inna)
cd Windows			:: zmieniamy bieżący folder roboczy
cd					:: wyświetli c:\Windows

W przypadku programu ctags i przy domyślnych jego ustawieniach bieżący folder roboczy wpływa na:

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) Bieżący folder roboczy (H3)