Argumenty wiersza poleceń#

-c#

Po uruchomieniu programu Notepad++ nastąpi przejście do konkretnej kolumny w konkretnej linii we wszystkich plikach wskazywanych przez argument filePath. Przejście do konkretnej kolumny wymaga jednoczesnego podania drugiego argumentu -n. Argument -c nie ma zastosowania dla pozostałych plików, np. tych odtworzonych z pliku domyślnej sesji.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -n<line> -c<column> filePath

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
notepad++ -n5 -c5 change.log
notepad++ -multiInst -n5 -c5 change.log

notepad++ -multiInst -n-5 -c-5 change.log
notepad++ -multiInst -n0 -c0 change.log
notepad++ -multiInst -n1 -c1 change.log
notepad++ -multiInst -n10 -c10 change.log

notepad++ -multiInst -n10 -c10 change.log license.txt readme.txt
notepad++ -multiInst -n10 -c300 change.log license.txt readme.txt
notepad++ -multiInst -n300 -c300 change.log license.txt readme.txt

// Błędne przypadki

notepad++ -multiInst -c10
notepad++ -multiInst -n10 -c10
notepad++ -multiInst -n10 -c10 c*
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Argumenty wiersza poleceń (H1) -c (H2) Opis działania (H3)