Exuberant Ctags#

Program ctags#

-B#

Argument -B nakazuje programowi ctags, aby tagi z bieżącego wywołania programu ctags, które do oznaczania swojego położenia w kodzie źródłowym używają wzorców wyszukiwania, zastosowały dla nich kierunek do tyłu. Argument -B jest ignorowany w trybie etags lub w domyślnym trybie ctags (po przekazaniu argumentu --excmd=number).

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -B [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Każdy wzorzec wyszukiwania z kierunkiem ustalonym przez argument -B znajduje się w podwójnych znakach zapytania, np. ?pattern?. Argument -B można podawać naprzemiennie z argumentem -F, nawet wiele razy (separatorem jest spacja), i każdy kolejny będzie miał wpływ tylko na te pliki, które występują bezpośrednio po nim.

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -B *						:: wzorzec wyszukiwania w kierunku do tyłu, np. ?pattern?
ctags -B -R
ctags -R -B

ctags -B test.js -F test.html	:: kierunek do tyłu w pliku 'test.js', a potem kierunek do przodu w pliku 'test.html'
ctags -F test.js -B test.html	:: kierunek do przodu w pliku 'test.js', a potem kierunek do tyłu w pliku 'test.html'

:: Błędne przypadki

ctags -b
ctags -B *
ctags -e -B *

ctags -B --excmd=number *
ctags -B --excmd=n *
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -B (H3) Opis działania (H4)