Podsumowanie#

W programie Notepad++ występuje dodatkowe okno wyświetlające dokładniejsze statystyki dla aktualnie wybranego pliku. Przywołujemy je wybierając u góry na Pasku menu kolejno Widok >> Informacje o pliku...... Alternatywnie można kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na drugim polu od lewej na Pasku stanu.

Notepad++ - okno Podsumowanie z dokładniejszymi informacjami dla polskiego tłumaczenia polish.xml

Rysunek. Notepad++ - okno Podsumowanie z dokładniejszymi informacjami dla polskiego tłumaczenia polish.xml

W oknie Podsumowanie możemy wyróżnić następujące informacje dla aktualnie wybranego pliku:

Dla niezapisanego pliku trzy pierwsze pozycje z powyższej listy są niedostępne. Poniżej zamieszczam stan okna Podsumowanie dla dwóch pustych plików: zapisanego i niezapisanego.

Notepad++ - okno Podsumowanie dla pustego pliku: zapisanego (po lewej) i niezapisanego (po prawej)

Rysunek. Notepad++ - okno Podsumowanie dla pustego pliku: zapisanego (po lewej) i niezapisanego (po prawej)

Z okna Podsumowanie nie można kopiować wybiórczo poszczególnych informacji, chyba że użyjemy jakiegoś zewnętrznego programu, np. Textify. Działa natomiast kopiowanie całości, wystarczy aktywować okno i wywołać na nim standardowe kombinacje klawiszy Ctrl+C (kopiowanie) i Ctrl+V (wklejanie). Poniżej zamieszczam przykład tak skopiowanych danych:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
---------------------------
Podsumowanie
---------------------------
Pełna ścieżka pliku: D:\_test\NPPClean\localization\polish.xml
Utworzony: 2020-01-15 02:41:13
Zmodyfikowany: 2020-02-18 23:18:11
Znaki (without line endings): 76 901
Słowa: 7 895
Wiersze: 1 253
Długość dokumentu: 80 669
3 zaznaczonych znaków (3 bajtów) w 1 zakresach

---------------------------
OK
---------------------------

Mając aktywne okno Podsumowanie można je zamknąć poprzez wciśnięcie klawisza Escape, Spacja, Enter lub klikając na przycisk OK. Okno ma charakter modalny i do chwili jego zamknięcia nie można wykonywać innych czynności w programie Notepad++.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Podsumowanie (H1)