Okna#

W programie Notepad++ występuje dodatkowe okno z listą wszystkich otwartych plików dla aktualnie wybranego widoku. Może to stanowić uzupełnienie dla pozostałych sposobów nawigacji po plikach. Przywołujemy je wybierając u góry na Pasku menu kolejno Okno >> Okno... Po otworzeniu w oknie tym automatycznie zaznaczony zostanie aktualnie wybrany plik w danym widoku.

Notepad++ - modalne okno z listą aktualnie otwartych plików

Rysunek. Notepad++ - modalne okno z listą aktualnie otwartych plików

Lista z plikami podzielona jest na 4 kolumny z następującymi nagłówkami:

Zmianę aktualnie wybranego pliku można wykonać myszą (klikając lewym przyciskiem) lub klawiaturą (strzałki góra/dół + Enter). W przypadku długiej listy działa przewijanie kółkiem myszy. Okno pozwala zaznaczyć wiele plików poprzez kombinację klawisza Ctrl lub Shift w połączeniu z lewym przyciskiem myszy. Na grupie zaznaczonych plików działają przyciski Zapisz lub Zamknij.

Można zmieniać rozmiar okna poprzez standardowe przeciąganie jego krawędzi i rogów (to samo dotyczy szerokości kolumn) a także jego położenie, ale po ponownym uruchomieniu NPP nowe wartości nie są zapamiętywane. Nie ma też możliwości wyłączenia poszczególnych kolumn.

Problem z tym oknem jest taki, że ma ono charakter modalny. Nie można na stałe umieścić tego okna po którejś ze stron głównego okna programu i wykorzystywać jako klasyczny przełącznik dokumentów, bo okno to blokuje wszystkie pozostałe akcje do chwili, kiedy nie zostanie zamknięte.

Największą zaletą tego okna jest możliwość posortowania wszystkich plików z danego widoku w kolejności A-Z lub Z-A. Kolejność sortowania zmieniamy poprzez kliknięcie na jednej z czterech wyżej wymienionych kolumn. Finalne zatwierdzenie nowego porządku następuje po kliknięciu na przycisk Sortuj karty. Istotne jest to, że sortowanie wpływa także na kolejność kart z Paska kart. Jest to jedyny znany mi do tej pory sposób, który hurtowo pozwala posortować wszystkie pootwierane pliki.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Okna (H1)