Exuberant Ctags#

Program ctags#

-f#

Argument -f określa ścieżkę względną lub bezwzględną do własnego pliku indeksu, który zostanie użyty dla tagów z bieżącego wywołania programu ctags, lub wyświetla je do standardowego wyjścia. Alternatywnie można skorzystać z identycznie działającego argumentu -o. Jeśli przekazano jakieś argumenty path to argument -f musi pojawić się jeszcze przed pierwszym takim argumentem, aby w ogóle zadziałał. Argument -f to jeden z odroczonych argumentów.

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -f value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu -f (dotyczą także traktowanego w ten sam sposób argumentu -o):

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -f tagi *
ctags -f - *

ctags -f tagi -R
ctags -f - -R

ctags -R -f tagi
ctags -R -f -

ctags -f tagi test.js test.html
ctags -f - test.js test.html

ctags -f tagi -f tagi test.js test.html
ctags -f tagi1 -f tagi2 test.js test.html	:: zapis do pliku 'tagi2'
ctags -f - -f - test.js test.html

ctags -f tagi -f - test.js test.html		:: wyświetlenie w standardowym wyjściu
ctags -f - -f tagi test.js test.html		:: zapis do pliku 'tagi'

ctags -f tagi test.js -f - test.html		:: zapis do pliku 'tagi'
ctags -f - test.js -f tagi test.html		:: wyświetlenie w standardowym wyjściu

ctags -f - * > output.txt					:: przekierowanie wyniku do pliku

:: Błędne przypadki

ctags * -f tagi
ctags test.js -f -

ctags -f ""
ctags -f " "
ctags -f -tagi
ctags -f tagi -a
ctags -f tagi --append
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -f (H3) Opis działania (H4)