Exuberant Ctags#

Program ctags#

-h#

Argument -h dla bieżącego wywołania programu ctags kontroluje stanem wewnętrznych rozszerzeń wskazujących na pliki includes/headers, gdzie w procesie generowania tagów ich zawartość może być potraktowana nieco inaczej niż w przypadku pozostałych plików (np. niektóre z generowanych tagów nigdy nie zostaną potraktowane jak tagi statyczne).

Opis działania#

Prawidłowe użycie argumentu najlepiej objaśnić na zapisie składniowym:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -h value [--argument | -argument] [path]

gdzie poszczególne człony oznaczają:

Kilka uwag odnośnie stosowania argumentu -h:

Prosty przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
ctags -V					:: sprawdzenie domyślnych rozszerzeń dla plików includes/headers

ctags -h ' *				:: wyłączenie domyślnych rozszerzeń dla plików includes/headers
ctags -h - *				:: wyłączenie domyślnych rozszerzeń dla plików includes/headers
ctags -h ' -h default *		:: wyłączenie a następnie przywrócenie domyślnych rozszerzeń dla plików includes/headers

ctags -h .a *				:: tylko rozszerzenie '.a' wskazuje na pliki includes/headers
ctags -h ..a *				:: tylko pliki bez rozszerzenia i z rozszerzenie '.a' są traktowane jak pliki includes/headers
ctags -h +.a *				:: dodatkowe rozszerzenie '.a' wskazuje na pliki includes/headers (obok domyślnych)

ctags -h .a --langmap=c:+a *		:: tylko rozszerzenie '.a' wskazuje na pliki includes/headers i jest ono kojarzone z językiem C
ctags -h .a --language-force=c *	:: tylko rozszerzenie '.a' wskazuje na pliki includes/headers po czym wymuszono język C dla wszystkich plików

:: Błędne przypadki

ctags -h
ctags -H

ctags -h *
ctags -h "" *
ctags -h "  " *

ctags -h DEFAULT *
ctags -h deFAUlt *
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Exuberant Ctags (H1) Program ctags (H2) -h (H3) Opis działania (H4)