Nawigacja po plikach#

Wygodne zarządzanie wieloma otwartymi plikami to kluczowa sprawa każdego edytora tekstowego. Jedną z ważniejszych kwestii w tym obszarze będzie przełączanie się między poszczególnymi plikami. W programie Notepad++ istnieje szereg możliwości nawigacyjnych, a przydatność każdej z nich będzie zależna od danej sytuacji, ilości otwartych plików czy własnych upodobań. Poniżej zamieszczam kilka najpopularniejszych sposobów:

Wbudowane polecenia#

Najprostszą metodą przełączania między otwartymi plikami będzie skorzystanie z kilku poleceń (i odpowiadających im skrótów) samego NPP:

Wszystkie wyżej wymienione polecenia ograniczają się do niewielkiej liczby otwartych plików i w zasadzie takie jest ich przeznaczenie. Przy grubszych projektach z dużą liczbą plików trzeba posiłkować się innymi rozwiązaniami.

Lista dokumentów#

W programie Notepad++ istnieje specjalny popup zawierający listę aktualnie otwartych plików. Przy domyślnych ustawieniach elementy na liście występują w kolejności ostatniego użycia (MRU - Most Recently Used). Oznacza to, że na pierwszej pozycji tejże listy zawsze znajduje się aktualnie wybrany plik, a na dalszych pozycjach znajdują się pozostałe pliki posortowane względem ich ostatniego użycia, tj. na 2. pozycji listy znajduje się plik użyty przed aktualnie wybranym, na 3. pozycji listy znajduje się plik użyty przed tym na 2. pozycji listy, itd., gdzie na ostatniej pozycji w liście znajduje się plik najrzadziej używany.

W ustawieniach programu mamy dwie dodatkowe opcje pozwalające kontrolować powyższy mechanizm. Wybieramy u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Inne >> Przełączanie dokumentów (Ctrl+TAB), gdzie poszczególne kontroli oznaczają:

Popup z Listą dokumentów przywołujemy na żądanie wciskając jedną z dwóch kombinacji klawiszy:

Lista pozostaje widoczna dopóty, dopóki przytrzymujemy wciśnięty klawisz Ctrl. Przy włączonej liście dodatkowo możemy wybierać jej elementy za pomocą myszy (lewy klawisz lub kółko), działają także klawisze góra i dół z klawiatury.

Mimo że lista umożliwia modyfikację jej rozmiaru poprzez standardowe przeciąganie jej krawędzi i rogów, to nowe wymiary nie są zapamiętywane między kolejnymi wywoływaniami listy. W dodatku przy domyślnych rozmiarach i przy dużej liczbie otwartych plików nie widać pionowego paska przewijania (bug).

Okna#

W programie Notepad++ występuje dodatkowe okno z listą aktualnie otwartych plików. Przywołujemy je wybierając u góry na Pasku menu kolejno Okno >> Okno.... Po otworzeniu w oknie automatycznie zaznaczony zostanie aktualnie wybrany plik.

Notepad++ - modalne okno z listą aktualnie otwartych plików

Rysunek. Notepad++ - modalne okno z listą aktualnie otwartych plików

Lista z plikami podzielona jest na 3 kolumny z następującymi nagłówkami:

Zmianę aktualnie wybranego pliku można wykonać myszą (klikając lewym przyciskiem) lub klawiaturą (strzałki góra/dół + Enter). W przypadku długiej listy działa przewijanie kółkiem myszy. Okno pozwala zaznaczyć wiele plików poprzez kombinację klawisza Ctrl lub Shift w połączeniu z lewym przyciskiem myszy. Na grupie zaznaczonych plików działają przyciski Zapisz lub Zamknij.

Można zmieniać rozmiar okna poprzez standardowe przeciąganie jego krawędzi i rogów (to samo dotyczy szerokości kolumn) a także jego położenie, ale po ponownym uruchomieniu NPP nowe wartości nie są zapamiętywane. Nie ma też możliwości wyłączenia poszczególnych kolumn.

Problem z tym oknem jest taki, że ma ono charakter modalny. Nie można na stałe umieścić tego okna po którejś ze stron głównego okna programu i wykorzystywać jako klasyczny przełącznik dokumentów, bo okno to blokuje wszystkie pozostałe akcje do chwili, kiedy nie zostanie zamknięte.

Największą zaletą tego okna jest możliwość posortowania wszystkich plików w kolejności A-Z lub Z-A. Kolejność sortowania zmieniamy poprzez kliknięcie na jednej z trzech wyżej wymienionych kolumn. Finalne zatwierdzenie nowego porządku następuje po kliknięciu na przycisk Sortuj karty. Istotne jest to, że sortowanie wpływa także na kolejność kart z Paska kart. Jest to jedyny znany mi do tej pory sposób, który hurtowo pozwala posortować wszystkie pootwierane pliki.

Przełączanie dokumentów#

Program Notepad++ oferuje własne dokowalne okno z listą wszystkich aktualnie otwartych plików, gdzie elementy listy ułożone są w sposób wertykalny (pionowo). Może to stanowić uzupełnienie dla wspomnionych wyżej pozostałych sposobów nawigacji po plikach. Okno lub panel osadzony w kontenerze aktywujemy wybierając u góry na Pasku menu kolejno Ustawienia >> Ustawienia... >> Ogólne >> Lista dokumentów >> Pokazuj.

Notepad++ - panel Przełączanie dokumentów w lewym kontenerze

Rysunek. Notepad++ - panel Przełączanie dokumentów w lewym kontenerze

Lista z plikami podzielona jest na 2 kolumny z następującymi nagłówkami:

Całość bliźniaczo przypomina rozwiązanie oferowane przez wtyczkę Window Manager. Nie ma sensu opisywać wszystkiego ponownie. Niemniej jednak między tymi dwoma mechanizmami istnieją pewne różnice, o których warto wspomnieć (podmiotem jest omawiane tutaj Przełączanie dokumentów):

 1. Działa w 64-btiowej wersji programu.
 2. Brak osobnego polecenia na Pasku menu lub przycisku na Pasku narzędzi włączającego/wyłączającego całość. Można to kontrolować wyłącznie poprzez ustawienia programu (bug 3526).
 3. W ustawieniach programu można wyłączyć kolumnę z rozszerzeniem pliku.
 4. Brak trzeciej kolumny z pełną ścieżką do pliku. W dymku po najechaniu na element z listy wyświetlana zostaje pełna ścieżka do wskazywanego pliku (bug 4515).
 5. Sortowanie względem kolumn w obu kierunkach działa prawidłowo, ale podjęta decyzja nie zostaje zapamiętana po ponownym uruchomieniu programu.
 6. Zmiana szerokości kolumn nie zostaje zapamiętana po ponownym uruchomieniu programu. Nawet minimalizacja i maksymalizacja głównego okna programu powoduje utratę nowych ustawień.
 7. Można zaznaczać wiele elementów z listy, ale w menu kontekstowym tak zaznaczonej grupy (pod prawym klawiszem myszy) są tylko dwa polecenia: Zamknij lub Zamknij wszystko PRÓCZ tego.
 8. Kliknięcie kółkiem myszy na elemencie z listy nie powoduje jego zamknięcia.
 9. Panel integruje się z aktualnie wybranym motywem, tj. dla ciemnego motywu tło panelu również jest ciemne.
 10. Lista posiada nieco większe odstępy między poszczególnymi elementami, dlatego na tej samej powierzchni znajduje się mniej elementów.
 11. W trybie podwójnego widoku istnieje tylko jedna lista, i pliki z drugiego widoku umieszczane są na końcu tej listy, zaraz za plikami z pierwszego widoku.
 12. Próba przeciągania-upuszczania elementów z listy nigdy nie wygeneruje błędu całego programu, chociaż wciąż nie zmienia położenia elementów na liście, ale to dotyczy obu rozwiązań (bug 2221, bug 7690).
 13. Wygląd panelu nie podlega modyfikacji, ale to dotyczy obu rozwiązań (bug 7894).
 14. Brak pola do przeszukiwania elementów z listy, ale to dotyczy obu rozwiązań (bug 7899).

Różnic jest całkiem sporo, chociaż część z nich to w zasadzie błędy, które nie zostały naprawione do dnia dzisiejszego (nawet nie rozpoczęto prac). Z tego też powodu moim główny przełącznikiem między wieloma plikami w układzie wertykalnym wciąż pozostaje wtyczka Window Manager.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Nawigacja po plikach (H1) Wbudowane polecenia (H2) Lista dokumentów (H2) Okna (H2) Przełączanie dokumentów (H2)